Blog o osiguranju

Blog o osiguranju

Osiguranje je dinamična kategorija. Sa razvojem društva i poslovnog ambijenta, javljaju se novi rizici a sa njima i potreba da se na te rizike odgovori.

Eurosolutions Blog o osiguranju je naš način da podelimo informacije, objasnimo ključne koncepte i vrste osiguranja koje postoje na tržištu,
kao i da najavimo one koje će se tek pojaviti kao rešenja za nove izazove. 

sajber bezbednost

Sajber bezbednost u Srbiji

Sa jasnom percepcijom da sajber scena može postati samo kompleksnija i izazovnija, moramo primetiti značajan napredak u industriji sajber bezbednosti.