Privatno zdravstveno osiguranje

Privatno zdravstveno osiguranje – prednosti i koristi

Privatno zdravstveno osiguranje je vrsta osiguranja koja se sada najviše ceni kao benefit u firmama i možemo reći da je ovo vrsta osiguranja koja se najviše koristi i kod koje se odmah može videti praktična primena.

Ova vrsta osiguranja  je proizvod sadašnjosti  i budućnosti.

Kako svi znamo u kakvom je stanju naš državni zdravstveni sistem, ne treba puno, da svaki poslodavac shvati da je mnogo jednostavnije i jeftinije, da za svoje zaposlene plati  privatno zdravstveno osiguranje, nego da mu zaposleni izostaju sa posla zbog čekanja u redovima u državnim ustanovama.

Sa privatnim zdravstvenim osiguranjem se ne čeka se u redovima, sami birate zdravstvenu ustanovu (državnu ili privatnu), birate lekara, na raspolaganju su vam najbolji specijalisti u zemlji, možete ugovoriti i sistematske preglede. Osiguravajuće kuće nude i mogućnost da se uključe i bliski članovi porodice,supružnici i deca.

Za određeni paket koji kupite ne čekate u redovima već svoj pregled obavite u zakazanom terminu koji vama odgovara.

Privatno zdravstveno osiguranje je sve više i više zastupljeno u našoj zemlji, pogotovo u velikim gradovima.

Naš zadatak  kao posrednika  je da za vas pronađemo najbolju ponudu koja ce imati   najbolji odnos cene i pokrića.

Kolektivno zdravstveno osiguranje

Kolektivno privatno zdravstveno osiguranje poslodavac zaključuje radi unapređenja nivoa zdravstvene zaštite svojih zaposlenih i članova njihovih porodica.

Privatno kolektivno zdravstveno osiguranje može se ugovoriti nezavisno od obaveznog zdravstvenog osiguranja, koje propisuje država.

Prednosti ugovaranja kolektivnog privatnog zdravstvenog osiguranja za poslodavce:

 • povećava motivaciju i lojalnost zaposlenih prema poslodavcu;
 • poslodavac sam bira paket pokrića koji želi da ugovori za svoje zaposlene, I na taj način, sam određuje koliko će taj paket pokrića platiti prema svom budžetu.
 • zaposleni manje izostaju sa posla, jer biraju vreme kada im odgovara da odu kod lekara;
 • bolovanja su kraća jer je zaposlenima omogućen pristup bržim dijagnostičkim testovima i lečenju u najboljim privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama;

Prednosti privatnog zdravstvenog osiguranja za zaposlene:

 • zaposleni ne razmišljaju o troškvima za sebe I svoje članove za medicinske usluge koje obave;
 • dobijaju mrežu najboljih privatnih i državnih zdravstvenih ustanova širom zemlje 600+, koje su na raspolaganju 24h;
 • besplatan kol centar i medicinska asistencija doktora, 24h.

Privatno zdravstveno osiguranje

U zavisnosti od visine pokrića na tržištu se nude sledeći paketi:

VANBOLNIČKO LEČENJE  – koje  obuhvata preglede lekara opšte prakse, preglede lekara specijaliste, laboratorijske analize, dijagnostiku, davanje terapije, ambulantne intervencije,medicinsko tehnička pomagala.

Dodatnim pokrićima moguće je ugovoriti  sistematski pregled,stomatološke preglede,  oftamološke preglede, fizikalnu terapiju,lekove na recept.

VANBOLNIČKO LEČENJE SA BOLNIČKIM –  pruža pored osnovnog pokrića i smeštaj u bolnici, hiruške intervencije,terapiju, implantante u hirurgiji I medicinsko tehnička pomagala.

Moguće je ugovoriti I pokrice za  trudnoću ,koji obuhvataju preglede u trudnoći, UZ , prenatalnu dijagnostiku kao i porođaj prirodnim ili carskim rezom . Zdravstvenu zaštitu deteta u prvih mesec dana života.

Koja je cena privatnog zdravstvenog osiguranja

Premija koju ćete plaćati za privatno zdravstveno osiguranje svojih zaposlenih zavisi o više parametara, kao što su:

 • Starosne stukture zaposlenih
 • Izabranog paketa pokrića
 • Opšte participacije (učešća osiguranika u troškovima lečenja) koja, ukoliko se ugovara, iznosi 10% ili 20%, a time se dobija manja premija osiguranja
 • Broja osiguranika
 • Načina/dinamike plaćanja premije (mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje) uz primenu odgovarajućih popusta

Kako se koristi polisa privatnog zdravstvenog osiguranja

Ukoliko posedujete polisu privatnog zdravstvenog osiguranja od osiguravajuće kuće dobijate karticu. Na kartici se, pored vaših ličnih podataka, trajanja kartice i paketa pokrića koje imate, nalazi i broj telefona kontakt centra. Kontakt centar vam je na  raspolaganju 24/7/365 za svako vaše pitanje.

Zaposleni u Kontakt centru su lekari koji treba da, na osnovu simptoma koje im opišete, odrede kojem lekaru da vas upute, kako bi izbegli kruženje kod više različitih lekara.

Pod pretpostavkom da znate koji pregled želite da obavite, Kontat centar će vam ponuditi zdravstvenu ustanovu koja je vama najbliža, u vreme koje vama najviše odgovara. Ukoliko imate želju za posebnom zdravstvenom ustanovom i određenim lekarom, Centar treba da se potrudi da vam i to obezbedi. O tome će obavestiti i zdravstvenu ustanovu, koja očekuje vaš dolazak.

U tačno zakazano vreme ulazite na pregled. Nakon pregleda potpisujete potvrdu da ste obavili pregled i da zdravstvena ustanova može da naplati pregled od vaše osiguravajuće kuće. Ukoliko ste izabrali ustanovu u kojoj se podrazumeva vaše učešće u pregledu, vi plaćate vaš deo na licu mesta.

Od kojih osiguravajućih kuća ćemo dobiti ponude za privatno zdravstveno osiguranje

Detaljan pregled ponuda koji će pokrivati pregled osiguranih rizika, sa naznačenim eventualnim karencama i obaveznim participacijama, isključenjima, i jasnim opisom svakog pokrića u okviru izabranog paketa ćemo Vam dostaviti od sledećih osiguravajućih kuća: