Premija osiguranja

Osiguranje: Investicija u prevenciju

Osiguranje kao mera tržišne zrelosti

Investicije u korporativnom okruženju retko kad će započeti a da prethodno nije ugovorena odgovarajuća polisa osiguranja za projekat koji je predmet investicije. Sa druge strane, kakva je situacija kada govorimo o perspektivi poljoprivrednika i potencijalnoj zaštiti i prevenciji rizika za njihov rad i ulaganja?

Nepoverenje u finansijske institucije, proizvode i usluge, među koje spadaju i osiguravajuće kuće i osiguranje, je relativno čest fenomen, ne samo u Srbiji nego i u drugim zemljama. Ulaganje u osiguranje je momentalan proces, a efekat je vidljiv samo ukoliko do štete dođe, što klijentima daje osećaj „uzaludnog“ ulaganja. Zapravo, istina je na drugoj strani – iako proizvod nije konzumentan, ugovaranjem osiguranja prevencija postaje lek.

Objavljeni izveštaj Narodne banke Srbije upućuje da se, nakon realnog rasta svetskog bruto domaćeg proizvoda od 6,3% u 2021. godini, procenjuje njegov realan rast 3,4% u 2022. godini i prognozira usporen rast od 2,8% u 2023. godini, u uslovima kumuliranih negativnih efekata u protekle tri godine (pandemija virusa korona, geopolitičke tenzije, kretanje inflacije i kamatnih stopa). Globalno tržište osiguranja u 2022. godini, u uslovima višestrukih povećanih rizika, zabeležilo je realan blagi pad od 0,2%, sa prognozom postepenog oporavka u naredne dve godine, ali ispod trenda realnog rasta BDP. Procenjen je i realan rast globalne premije neživotnih osiguranja u 2022. godini, koji iznosi 0,9%, pri čemu se u razvijenim zemljama procenjuje rast od 0,6%, a u zemljama u razvoju 2,7%. Premija životnih osiguranja u istoj godini beleži na globalnom nivou procenjen realan pad od 1,9%, pri čemu u razvijenim zemljama on iznosi –2,8%, dok je u zemljama u razvoju procenjen rast od 0,9%. Sektor osiguranja u Republici Srbiji se, po stepenu razvijenosti, nalazi znatno ispod proseka zemalja članica Evropske unije. U prilog tome govore pokazatelji razvijenosti tržišta osiguranja – odnos ukupne premije i bruto domaćeg proizvoda kao i ukupna premija po stanovniku, uz postojanje potencijala za poboljšanje ove pozicije.

Ni nakon skoro 10 godina od velikih poplava koje su pogodile našu zemlju 2014. godine, posebno u području Obrenovca, situacija sa svesnošću i „opismenjavanjem“ u domenu osiguranja i njegovog značaja se nije drastično promenila. U prilog tome govore velike štete koje su zahvatile poljoprivredni sektor, stambene i privredne objekte i infrastrukturu nakon olujnog nevremena koje je pogodilo region i Srbiju u junu ove godine. Superćelijska oluja, kao novi fenomen na ovim područjima, ostavila je katastrofalne posledice – poplavom su uništene mnoge njive i usevi, voćnjaci su opustošeni, a kuće i okućnice su oštećene gradom, vetrom i oborenim drvećem. Na uticaj superćelijske oluje, nisu ostala imuna ni vozila koja su pretrpela značajnu štetu, a solarni paneli su dovedeni u stanje neupotrebljivosti.

Da li to treba da nas zabrine, obzirom na sve izraženije efekte globalnih klimatskih promena, koje utiču na sve sfere života?

Sve ovo dodatno zabrinjava, jer, iako su deo šire planetarne meteorološke šeme, ovakve vrste nepogoda sve su češće i na našem području, dok svest o potrebama prevencije i smanjenja potencijalne štete ne raste stopom adekvatnom porastu rizika. Podaci o štetama koje su se desile nakon superćelijske oluje i učešće osiguranja u tim štetama još uvek nisu dostupni, jer je oluja nedavno prošla i osiguravajuće kuće još uvek obrađuju zahteve za naknadu štete. Procentualni udeo osiguranja poljoprivrede u Srbiji, prema zvaničnim statističkim podacima Narodne banke Srbije za prvi kvartal 2023. godine je 4% od ukupnih izvršenih premija osiguranja, iako poljoprivreda predstavlja jedan od najvažnijih sektora srpske privrede, koji doprinosi ukupnom BDP sa oko 7%.

Kako bi poverenje klijenata u osiguranje bilo učvršćeno, sa tendencijom ostvarivanja maksimalne koristi po osiguranike, važno je razumeti i ukazati na sve veće prednosti koje samo ugovaranje polisa osiguranja ima, naročito u današnje vreme sve većih potencijalnih rizika, od kojih je uticaj klimatskih promena samo jedan od elemenata. Tim stručnjaka EuroSolutions stoji Vam na raspolaganju za neophodne informacije i podršku.