sajber osiguranje uobicajena iskljucenja

Sajber osiguranje – uobičajena isključenja

Kao i kod svake polise osiguranja, i za Sajber osiguranje ključno je pregledati uslove osiguranje. To obuhvata ne samo uobičajena pokrića, odnosno ono što je pokriveno polisom osiguranja, već obratiti dodatnu pažnju i na ono što je isključeno.

 

Mnoga isključenja u Sajber osiguranju su ista kao u drugim polisama (rat i terorizam), ali postoje i neka koja su specifična za Sajber osiguranje, uključujući:

Teritorijalna pokrivenost

Uvek vredi proveriti na koje se teritorije primenjuje Sajber pokriće. Polise osiguranja obično pokrivaju samo štetu nastalu u državi u kojoj je izdata polisa. Ukoliko Vam je potrebno proširenje pokrivenosti to se, mora komunicirati sa osiguravačem. Kod nas je moguće proširiti pokriće na teritoriju Evrope. Za SAD usled, drugačijeg pravnog sistema i troškova pravne zaštite, često je teško obezbediti pokriće, naročito za veće osigurane sume.

Izostanak sigurnosnih mera

Osiguravač može odbiti štetu ukoliko nisu primenjene odgovarajuće zaštite. Ovo isključenje nije prisutno na svim polisama, ali je neophodno pridržavati se zaštitnih mera koje su dogovorene ili su zahtevane od strane osiguravajuće kuće prilikom zaključenja polise.

Zahtevi povezanih lica

Dok će Sajber osiguranje zaštititi Vaše poslovanje od gubitka podataka o klijentima i bilo kakvih potraživanja koja nastanu kao rezultat ovog gubitka, polise obično ne uključuju potraživanja od odgovornosti koja podnose subjekti povezani sa Vašim poslovanjem, kao što su Vaši izvođači i firme u delimičnom vlasništvu Vaše kompanije.

Telesna povreda i materijalna šteta

Polise Sajber osiguranja će nadoknaditi gubitke u digitalnoj sferi, ali neće pokriti štetu na fizičkoj imovini (osim za pogođene IT sisteme po pojedinim polisama) ili telesne povrede (smrt, bolest ili fizičku povredu) koje su posledica Sajber incidenta, jer su oni često pokriveni drugim polisama osiguranja kao što su osiguranje imovine ili odgovornosti.

Kritična nacionalna infrastruktura

Gubici koji nastaju usled kvara ili prekida kritične nacionalne infrastrukture, kao što su struja, gas, voda, sateliti ili telekomunikacije, su isključeni. Kao i kod rata i terorizma rizik je jako visok i izvan kapaciteta pojedinačnih osiguravača.

Sajber rat

Gubici za preduzeća koji su rezultat Sajber ratovanja i Sajber napada, koji mogu biti povezani sa akcijama određene zemlje ili vlade, su uobičajena isključenja zbog toga što su rizici veliki i izvan kapaciteta pojedinačnih osiguravača.

Potreban Vam je savet u vezi sa Sajber osiguranjem?

Pomoć oko ugovaranja i izbora najboljeg osiguravajućeg pokrića za Vas i Vašu kompaniju možete prepustiti nama. Tim profesionalaca društva za posredovanje u osiguranju Eurosolutions d.o.o. je spreman da Vam ceo proces olakša, pruži prave savete i obezbedi Vam najkonkurentniju ponudu osiguranja, prilagođenu Vašim potrebama.