Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Osiguranje od opšte odgovornosti i odgovornosti poslodavca

Od čega štite osiguranje od opšte odgovornosti i odgovornosti poslodavca prema zaposlenom

Iako kompanije većinski streme poštovanju propisa, normi i pravila vezanih za svoju delatnost, nezgode i greške su uvek moguće. U slučaju štete nanete trećem licu, osiguranje od odgovornosti pružiće vam adekvatnu zaštitu od nepredviđenih troškova i pravnih posledica.

Osiguranje od opšte odgovornosti

Osiguranje od opšte odgovornosti

Osiguranje od opšte odgovornosti posebno preporučujemo klijentima koji u sopstvenim prostorijama imaju kontakt sa svojim klijentima i saradnicima. Ono vas štiti u slučaju nepažnje koja može da ošteti kako vas, tako i zaposlene i treća lica i/ili njihovu imovinu. U slučaju tužbe, osiguranje pokriva ne samo nadoknadu na osnovu zahteva podnetog protiv vaše kompanije ili osoblja, već i sudske troškove koji se u ovom slučaju ne mogu izbeći.

Takođe možete i kombinovati više vrsta osiguranja. U tom slučaju, pružena vam je zaštita u slučaju materijalne ili nematerijalne štete načinjene trećem licu, previda u proizvodnji, povreda na radu, oštećenja stvari zaposlenih, kao i skupa drugih odgovornosti koje polisa pokriva u skladu sa specifičnostima vašeg poslovanja.

Osiguranje od odgovornosti poslodavca prema zaposlenom

Poslodavac je gotovo uvek odgovoran za štetu koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom prema opštim načelima o odgovornosti za štetu i to bilo po principu subjektivne ili objektivne odgovornosti za štetu.

Ova vrsta osiguranja je pre svega namenjena svim pravnim licima koja imaju zakonsku obavezu da ugovore osiguranje od svoje odgovornosti za naknadu štete nastale zbog smrti, povreda tela ili zdravlja zaposlenih odnosno oštećenja ili uništenja njihovih stvari prilikom rada kod poslodavca, kako iz registrovane delatnosti tako i iz posedovanja stvari ili iz pravnog osnova kao izvora opasnosti