Osiguranje zaposlenih

Osiguranje zaposlenih

Osiguranje zaposlenih u kompaniji je zakonski obavezno i najčešće se sprovodi kao kolektivno osiguranje, gde su zaposlena lica zaštićena u slučaju povreda zadobijenih na radnom mestu i van njega, a njihove porodice u slučaju smrti osiguranika kao posledice nesreće ili bolesti.

Obavezno osiguranje zaposlenih

Kolektivno osiguranje zaposlenih za slučaj profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom radi obezbeđivanja nadoknade štete predstavlja zakonsku obavezu poslodavca shodno članu 53 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Na osnovu ovog zakonskog člana, finansijska sredstva koja obezbeđuju obavezno osiguranje zaposlenih padaju na teret poslodavca i određuju se u odnosu na nivo rizika od povređivanja ili oboljenja na radnom mestu i u radnoj okolini.

Osiguranje od povreda na radu može da se odnosi na:

  • trajni invaliditet
  • smrt usled nesreće
  • naknadu u slučaju sprečenosti za rad
  • troškove lečenja i hospitalizacije neophodnih usled posledica nesrećnog slučaja.