Mobilnost kao kategorija rešenja u osiguranju koja EuroSolutions omogućava, obuhvata spektar ključnih oblasti pokrića – od zaštite voznih parkova, preko osiguranja prevoza robe i usluga špedicije, do osiguranja avijacije kao grane transporta i mobilnosti. 

Ako su finansije krvotok ekonomije, mobilnost se može posmatrati kao kičma, jer ima noseću ulogu u povezivanju ekonomskih celina i njihovom pribiližavanju, čime se omogućava nesmetano funkcionisanje čitavog globalnog sistema ekonomije. Sa druge strane, na mikro-skali, mobilnost izražena kao kompanijske flote vozila, omogućava nesmetanu nabavku, dostavu, prodaju ili transport kao samostalnu delatnost, ili delatnost u sklopu drugih kao što je turizam.

S obzirom na kompleksnost i ranovrsnost namena, u okviru cele kategorije mobinosti se javljaju i specifični rizici koji se tiču kako samih prevoznih sredstava, tako i rukovalaca vozila, transportovane robe ili putnika, ali i očekivanih rokova transporta i ukupnih troškiva. Takva raznolikost rizika sa sobom nosi i raznolikost rešenja u osiguranju u oblasti mobilnosti.  EuroSolutions je tokom godina razvio jasnu metodologiju i iz nje izvedena rešenja za osiguranje kojima se rizici umanjuju a poslovanje čini sigurnijim i održivijim. S obzirom na to da se društva sve više povezuju i oslanjaju na različite načine transporta, potreba za sveobuhvatnim rešenjima osiguranja kako bi se umanjili rizici značajno je porasla.

Pod okriljem kategorije Mobilnost rešenja u osiguranju koja omogućavamo, izdvajaju se tri ključne podkategorije, ili aspekta osiguranja: Osiguranje automobila i voznih parkova, Osiguranje za prevoznike i špeditere, i Osiguranje avijacije.

Mobilnost - kategorije osiguranja

Zajednička nit među svim rešenjima u osiguranju unutar kategorije Mobilnost je potreba za sveobuhvatnom procenom rizika i prilagođenim rešenjima za pokriće. Kako načini transporta postaju sve složeniji i povezani, EuroSolutions drži korak sa tehnološkim napretkom, promenama u regulativi i evolucijom rizika kako bismo mogli da obebedimo efikasno pokriće.