Osiguranje automobila i voznih parkova

Osiguranje automobila i voznih parkova

Osiguranje automobila i voznih parkova omogućava značajne prednosti kroz eliminaciju rizika, uključujući uštede zbog pokrića za veći broj predmeta osiguranja kada je reč o voznom parku, olakšano administriranje i prilagođene polise kako bi se ispunile specifične potrebe korisnika voznog parka. Takođe, može pružiti dodatne opcije kao što je pomoć na putu i pokriće za vozače u slučaju povreda tokom nesreća na radnom mestu.

Vozni parkovi mogu uključivati raznovrsna vozila, od automobila i kamiona do specijalizovane mehanizacije. Osiguranje vozila pruža pokriće protiv rizika kao što su nesreće, krađe i oštećenja. Kroz konsolidaciju pokrića pod jednom polisom, kompanije mogu efikasnije i ekonomičnije upravljati svojim rizikom.

Kada je reč o auto osiguranju, najbolja i najpouzdanija zaštita motornih vozila je kasko osiguranje bilo da koristite vozilo u privatne ili službene svrhe, jer sa kasko osiguranjem obezbedićete svoj automobil od nepredviđenih događaja koji vam se mogu desiti na putu, ali i kada je vozilo parkirano.

Kasko osiguranje vozila pruža osiguravajuću zaštitu od oštećenja ili potpunog uništenja vozila, usled različitih rizika.

Potpuno kasko osiguranje automobila

Potpuno kasko osiguranje pruža kompletnu zaštitu vozila od niza očekivanih ili mogućih rizika:

Dopunsko kasko osiguranje se ugovara uz potpuno kasko osiguranje i obuhvata osiguranje posebne opreme vozila, prtljag, alat i pribor, reklamne i druge natpise na vozilima, troškove vuče i  troškove iznajmljivanja zamenskog vozila.

Delimično kasko osiguranje automobila se takođe ugovara u okviru polise kasko osiguranja. Zaključivanjem delimičnog kasko osiguranja obezbeđena je osiguravajuća zaštita za sva stakla standardno ugrađena na vozilu (prednja, zadnja i bočna).