Osiguranje automobila i voznih parkova

Osiguranje automobila i voznih parkova

Osiguranje automobila i voznih parkova omogućava značajne prednosti kroz eliminaciju rizika, uključujući uštede zbog pokrića za veći broj predmeta osiguranja kada je reč o voznom parku, olakšano administriranje i prilagođene polise kako bi se ispunile specifične potrebe korisnika voznog parka. Takođe, može pružiti dodatne opcije kao što je pomoć na putu i pokriće za vozače u slučaju povreda tokom nesreća na radnom mestu.

Vozni parkovi mogu uključivati raznovrsna vozila, od automobila i kamiona do specijalizovane mehanizacije. Osiguranje voznog parka pruža pokriće za ova vozila protiv rizika kao što su nesreće, krađe i oštećenja. Kroz konsolidaciju pokrića pod jednom polisom, kompanije mogu efikasnije i ekonomičnije upravljati svojim rizikom.

Kada je reč  o osiguranju automobila, najbolja i najpouzdanija zaštita motornih vozila je kasko osiguranje bilo da koristite vozilo u privatne ili službene svrhe, jer sa kasko osiguranjem obezbedićete svoj automobil od nepredviđenih događaja koji vam se mogu desiti na putu, ali i kada je vozilo parkirano.

Kasko osiguranje automobila, i drugih vozila pruža osiguravajuću zaštitu od oštećenja ili potpunog uništenja vozila, usled različitih rizika.

Potpuno kasko osiguranje

Potpuno kasko osiguranje pruža kompletnu zaštitu vozila od niza očekivanih ili mogućih rizika:

Dopunsko kasko osiguranje se ugovara uz potpuno kasko osiguranje  obuhvata osiguranje posebne opreme vozila, prtljag, alat i pribor, reklamne i druge natpise na vozilima, troškove vuče i  troškove iznajmljivanja zamenskog vozila.

Delimično kasko osiguranje  se takođe ugovara u okviru polise kasko osiguranja. Zaključivanjem delimičnog kasko osiguranja obezbeđena je osiguravajuća zaštita za sva stakla standardno ugrađena na vozilu (prednja, zadnja i bočna).