Osiguranje poljoprivrede

Osiguranje poljoprivrede

Osiguranje poljoprivrede može biti posebno značajan faktor održivosti poljoprivredne proizvodnje i povezanih delatnosti. Poljoprivreda, kao kičma mnogih ekonomija u razvoju i pružalac egzistencije milionima ljudi širom sveta, inherentno je izložena brojnim rizicima, čiji efekti mogu biti katastrofalni za proizvođače, ali i za krajnje korisnike. Klimatski rizici, čija je tendencija rastuća i koji se sve češće identifikuju kao ozbiljan činilac u brojnim sektorima poslovanja, u poljoprivredi imaju poseban značaj.

Situacija u kojoj se iz sezone u sezonu generišu raznorodni rizici, dodatno usmerava fokus na potrebe adekvatnog unapređivanja poljoprivredne proizvodnje u pogledu primene agrotehničkih mera, ali isto tako i na potrebu pravilnog upravljanja razvojem i poslovanjem, a posebno planiranja i upravljanja finansijama i rizicima, što svakako uključuje adekvatno osiguranje poljoprivrede.

Uz sve uobičajene izazove poslovanja na otvorenim tržištima, rizik predstavljaju i globalne krize koje donose sasvim nove, očekivane i izvesne, ali i sasvim neočekivane posledice. Svedoci smo da je COVID pandemija u većini sektora izazvala dubinske promene i trenutno bez naznaka vraćanja na “staro”. Tek što su tržišta počela da se stabilizuju na novom ravnotežnom nivou, počela je ukrajinska kriza. Jedan od prvih poteza koji su preduzele različite države u različitim obimu, je kreiranje zaliha, zamrzavanje cena i uvođenje trgovinskih restrikcija, što na bazi istorijskih iskustava može dovesti do novih rizika za proizvođače.
Kao dodatni element, 2022. je bila sušna godina i kao takva, donela je efekat klimatskih rizika povrh efekata globalne krize. Na nju se nastavila 2023 godina kada se većina nas prvi put susrela sa pojmom „superćelijska oluja“.

Osiguranje poljoprivrede uz EuroSolutions

Osnovni cilj koji ima osiguranje poljoprivrede je smanjenje finansijskog rizika i neizvesnosti sa kojima se suočavaju poljoprivrednici i agroindustrija i tako omogućava efikasnije upravljanje proizvodnjom i prihodima. Ovaj tip osiguranja Vam pruža dodatnu sigurnost u slučaju nepredviđenih događaja ili gubitaka koji se mogu dogoditi tokom uzgoja useva, voća, povrća ili vinograda, kao i uzgoja stoke i živine.


EuroSolutions omogućava značajna prilagovađavanja pokrića i polisa osiguranja od rizika u poljoprivredi prema specifičnim potrebama i rizicima svakog poljoprivrednog gazdinstva. Pored toga, EuroSolutions metodologija u realizaciji osiguranja za poljoprivrednike podrazumeva i angažovanje veštaka i procenitelja, pravilno utvrđivanje nastale štete i visine naknade. 

Osiguranje biljne proizvodnje, kao vid obezbeđenja, pruža ekonomsku zaštitu za jednogodišnje ili višegodišnje biljke, bez obzira na to da li su u pitanju glavni usevi, podusevi ili postrni usevi. Osigurati se mogu ratarski, povrtarski usevi, voćnjaci, vinogradi, sadni materijal, cveće i ukrasno bilje, kao i mladi šumski zasadi. Osigurati se mogu čak i biljne vrste koje nisu predmet gajenja, koje rastu slobodno u prirodi, ali ih čovek koristi, npr. trska i topola. Bez obzira na to da li je reč o jednogodišnjim ili višegodišnjim usevima, osigurava se samo jednogodišnji rod.

Usevi i plodovi osiguravaju se od osnovnih rizika koji obuhtavataju:

Dodatno se može ugovoriti i osiguranje od rizika:

Osiguranje životinja je jedna od najstarijih grana osiguranja. Osigurati se mogu sve vrste domaćih i divljih životinja, iako se pretežno misli na osiguranje stoke, koja ima najveći udeo u ovoj vrsti osiguranja. Moguće je osigurati: goveda, ovce, koze, svinje, živinu i konje. Osiguranje životinja je specifično s obzirom na to da je predmet osiguranja živo biće, koje funkcioniše po biološkim zakonitostima, te je mogućnost nastanka osiguranog slučaja učestalija u odnosu na biljnu proizvodnju.

Osiguranjem su pokriveni rizici uginuća ili prinudnog klanja životinja nastalog kao posledice:

Dodatno je moguće ugovoriti i

Kako smo i sami svedoci da se agroekološki uslovi dinamično menjaju, potreba za zaštitom poljoprivrednih kultura i životinja postaje sve bitnija. Osiguranje poljoprivrede, uz podsticaje i finansiranje poljoprivrede od strateške je važnosti za iskorenjivanje ekstremnog siromaštva i pospešivanje zajedničkog prosperiteta na globalnom nivou.

O važnosti osiguranja poljoprivrede neosporno ukazuju i podsticaji države i mere Vlade Republike Srbije u vidu subvencija koje se sprovode dugi niz godina. Država registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima vraća deo plaćene premije osiguranja – regresira (subvencioniše se) 40-45% od plaćene premije osiguranja, umanjene za iznos poreza. Pravo na korišćenje regresa mogu ostvariti sva registrovana aktivna registrovana komercijalna poljoprivredna gazdinstva u formi pravnih lica, fizičkih lica ili preduzetnika.

U mnogim zemljama, osiguranje agro-rizika razvilo se u stabilnu i naprednu industriju. Statistički podaci ukazuju da se svake godine milijarde dolara gube u agro sektoru kao posledica nepredviđenih slučajeva i situacija. U takvom kontekstu, osiguranje poljoprivrede je osnovni način smanjenja gubitaka i može obezbediti stabilan rad agrarnih proizvođača.