Osiguranje profesionalnih sportista

Osiguranje profesionalnih sportista

Budući da i najmanja nezgoda može da drastično utiče ili čak okonča karijeru sportiste, osiguranje profesionalaca na ovom polju je zakonski obavezno. Osiguranje profesionalnih sportista mogu da ugovore sportske organizacije, ali i fizička i pravna lica. Profesionalnim sportistima se smatraju svi sportisti koji učestvuju u takmičenjima državnog ranga. Ovo osiguranje se najčešće ugovara na period od godinu dana ili u periodu trajana određenog sportskog takmičenja.

Sportsko osiguranje štiti sportistu u slučaju da dođe do nezgode u sledećim situacijama:

  • Za vreme takmičenja ili treninga u navedenoj vrsti/grani sporta
  • Za vreme učešća u drugim aktivnostima sportske organizacije, kao što su sastanci, konferencije, nabavka rekvizita
  • Za vreme puta koji obavlja za potrebe bavljenja navedenim sportom

Slično sa obaveznim osiguranjem zaposlenih, osiguranje profesionalnih sportista pokriva troškove i nadoknade usled:

  • Privremene sprečenosti za rad
  • Potrebe za hospitalizacijom, rehabilitacijom i drugim medicinskim uslugama i medikamentima
  • Trajnog ili privremenog invaliditeta
  • Smrti usled nezgode.