Naše usluge su besplatne za kljenta

Services

Services to support your business

Insurance brokerage services provided by EuroSolutions include planning, creation, implementation and monitoring of insurance services. They are optimized and fully adjusted to the needs of each user.

We also provide individual elements if that is optimal for the user.

The aim and purpose of such an approach is to provide insurance for current needs and indicate future potential insurance needs, based on experience and best practices. In this way, we provide long-term sustainable services with measurable effects.

Insurance risk analysis

We prepare an analysis of past harmful events, a report on risk assessment and a proposal for its coverage and mitigation.

More about the analysis...

U cilju odabira najpovoljnije osiguravajuće polise, za svoje klijente vršimo istraživanje i analizu, što podrazumeva:

 • Izradu audita u osiguranju
 • Analizu dosadašnjih štetnih događaja
 • Izrada elaborata o proceni rizika
 • Predlog za smanjenje i pokriće poslovnih rizika
 • Pregled dosadašnjih štetnih događaja i način njihovog pokrića kroz osiguranje

Insurance policy conclusion

We analyze existing insurance policies and create a proposal for the most optimal insurance coverage.

More about policy conclusion..

Na osnovu utvrđenih potreba i rizika identifikovanih u  poslovanju korisnika, ugovaramo programa i sadržaj osiguranja, što obuhvata:

 • Definisanje detaljnog zahteva za osiguranje
 • Analizu ponuda različitih osiguravajućih društava
 • Izbor optimalne ponude u smislu premije, osiguravajućeg pokrića, uslova i boniteta osiguravača

Insurance contract management

We accompany you regarding all types of insurance policies during their term.

Više  o upravljanju ugovorima...

Tokom upravljanja ugovorima zaključenim između korisnika i osiguravača koristimo savremen informacioni sistem koji nam omogućava potpun uvid i pregled polisa i šteta. Proces upravljanja obuhvata:

 • Kontrolu ispravnosti dokumenata
 • Obračun premije
 • Praćenje računovodstvenih promena
 • Obavljanje dodatnih administrativnih poslova
 • Praćenje statusa svih polisa i šteta

Insurance dispute resolution support

We provide full assistance in submitting damage claims and reviewing and completing your documents.

U slučaju štetnih događaja, za korisnika sprovodimo kompletno upravljanje procesima za nadoknadu štete:

 • Pomoć u formulisanju i podnošenju zahteva
 • Prijava štetnog događaja osiguravaču
 • Kontrola i komplementiranje dokumenata
 • Savetovanje i učestvovanje u procedurama procene štete
 • Potpuna asistencija do likvidacije štete - izmene i dopune odštetnih zahteva, prigovori na rešenja, angažovanje veštaka i slično
 • Obezbeđenje bržeg rešavanja odštetnih zahteva

Preventive measures

We monitor the maturity of your insurance policies and provide you with advice and information about possible insurance coverage extensions.

More about prevention...

Preventivne mere podrazumevaju stalnu brigu o klijentima. To znači da se trudimo da odaberemo najbolja osiguravajuća pokrića, blagovremeno vas obavestimo o povoljnim mogućnostima i obezbedimo vam sigurnost. To podrazumeva:

 • Praćenje dospeća polisa osiguranja i njihove pravovremene obnove
 • Savetovanje klijenta oko mogućih smanjenja ili povećanja osiguravajućeg pokrića
 • Informisanje klijenta o novim proizvodima osiguranja
 • Ažuriranje osiguravajućeg pokrića

Services as part of insurance solutions

All our services are designed in a way that we can fully support you with the identification, implementation, realisation and monitoring of insurance solutions that remove key risks from your business. The first step in insurance is to properly identify risks through a detailed analysis, which is also the first on the list of our services. Contact us, and we will help you to insure your business, property, people and finances in the best way possible.