Finansije i IT

Preventivne mere

Preventivne mere za održivu sigurnost

Ove usluge obuhvataju stalnu brigu o klijentima. To znači da se trudimo da za Vas odaberemo najbolja osiguravajuća pokrića, blagovremeno Vas obaveštavamo o povoljnim mogućnostima i obezbedimo Vam sigurnost na ovom polju. To podrazumeva:

 • Praćenje dospeća polisa osiguranja i njihove pravovremene obnove
 • Savetovanje klijenta oko mogućih smanjenja ili povećanja osiguravajućeg pokrića
 • Informisanje klijenta o novim proizvodima osiguranja
 • Ažuriranje osiguravajućeg pokrića i polisa

Praćenje dospeća i obnova polisa

Praćenje dospeća polisa osiguranja i njihova pravovremena obnova se odnosi na upravljanje datumima isteka polisa osiguranja kako bi se osiguralo da polise ostanu važeće i da se pravovremeno produže ili obnove. Ovaj proces osigurava:

 • Kontinuitet pokrića:  Praćenje dospeća polisa osiguranja omogućava da se ne suočite sa prekidom pokrića, što može dovesti do potencijalno velikih finansijskih gubitaka u slučaju nesreće ili štetnog događaja.
 • Usaglašenost: Posedovanje osnovnih oblika osiguranja, poput auto-osiguranja ili osiguranja zaposlenih, može biti zakonska obaveza.
 • Lakšu administraciju: Praćenje dospeća i obnove polisa olakšava administraciju osiguranja i smanjuje rizik od zaborava ili propusta u produžavanju polisa.

Proces praćenja dospeća i pravovremene obnove u EuroSolutions: Koristimo IT sisteme i softver koji automatski generišu obaveštenja o dospeću polisa i obnovi. To nam omogućava pravovremeno slanje obaveštenja o bliskom isteku polise i ukazuje na potrebu za obnovom ili novom analizom, u slučaju da postoje promenjene okolnosti poslovanja ili rizika.

Savetovanje oko modifikacije pokrića

Savetovanje klijenata u vezi sa mogućim smanjenjem ili povećanjem osiguravajućeg pokrića donosi uvek odgovarajuću i prilagođenu zaštitu. Ovaj proces u EuroSolutions obuhvata:

 • Analizu trenutnih polisa: Temeljno analiziramo polise u pogledu oblasti pokrića i visine osiguravanih suma
 • Analizu poslovanja: Informišemo se o eventualnim promenama u poslovnim aktivnostima, planovima za budućnost i rizicima sa kojima se suočavate
 • Identifikaciju potreba i rizika: Identifikovaćemo potencijalne oblasti gde je potrebno povećati pokriće, ili obrnuto
 • Prilagođavanje pokrića: Analiziraćemo i predočiti Vam različite opcije, uz objašnjenje kako će to uticati na premije i rizike

Tokom vremena, poslovne potrebe i rizici se mogu menjati. Redovno pratimo eksterno okruženje i komuniciramo sa klijentima kako bismo pravovremeno prilagodili pokriće novim izazovima ili mogućnostima, kako bismo pomogli da odaberete finansijski održivo rešenje koje pruža adekvatnu zaštitu.

Informisanje o novim proizvodima

Informisanje o novim proizvodima osiguranja je element koji našim klijentima pruža mogućnost da budu upoznati sa najnovijim opcijama pokrića koje su dostupne. Ovaj proces pomaže da donosite informisane odluke o svojoj zaštiti na osnovu aktuelnih potreba i promena u okruženju. Aktivno pratimo promene na domaćem i inostranom tržištu i redovno informišemo klijente o aktuelnostima. To obuhvata:

 • Praćenje novih proizvoda: Redovno pratimo proizvode koji su lansirani na tržištu od strane različitih osiguravajućih kompanija. To uključuje nove tipove pokrića, unapređene opcije i promene u uslovima osiguranja.
 • Analizu relevantnosti: Sve nove proizvode analiziramo kako bismo ustanovili u kojoj meri su relevantni za naše klijente, uzimajući u obzir profil klijenta, sektor i vrstu delatnosti, trendove u poslovnom okruženju i trenutno pokriće. Ako je novi proizvod relevantan, radićemo sa Vama na prilagođavanju postojećih polisa ili kreiranju novih koje uključuju nove proizvode.
 • Komunikaciju i objašnjenja: Obavestićemo Vas o novom proizvodu, prednostima i vrednosti koju može da Vam donese. Naglasićemo kako se razlikuje od postojećih opcija i odgovoriti na sva Vaša pitanja.

Ažuriranje polisa i pokrića

Ažuriranje osiguravajućeg pokrića je proces prilagođavanja postojećih polisa kako bi pratile promene u potrebama i rizicima koji se javljaju u poslovanju klijenta. Ova praksa omogućava adekvatno osiguravajuće pokriće tokom vremena, u skladu sa dinamikom kojom se poslovno okruženje i poslovanje klijenta menjaju. Ažuriranje obuhvata nekoliko koraka:

 • Identifikaciju promena – Prepoznaćemo promene u poslovnim aktivnostima ili imovini koje bi mogle uticati na potrebe za osiguranjem. To može uključivati i promene na tržištu, promene u poslovanju partnera ili druge faktore od značaja.
 • Procenu potreba: Na osnovu identifikovanih promena, procenićemo da li je potrebno ažurirati osiguravajuće pokriće. Ovo može uključivati novu procenu rizika i analizu potrebe za izmenu obima ili visine pokrića.
 • Ponudu opcija: Predstavićemo Vam opcije za ažuriranje pokrića, kroz prilagođavanje postojeće polise ili uvođenje novih
 • Izmenu polise: Nakon usaglašavanja predloženih izmena, pripremićemo nove ugovore koji odražavaju izmene u polisi.

Praćenjem promena, savetovanjem, informisanjem i  ažuriranjem polisa obezbeđujemo da uvek imate zaštitu koja odražava realno stanje, trenutne potrebe i rizike kojima ste izloženi.

Potreban Vam je kvalitetan savet ili predlog za unapređenje?

Naša proverena metodologija uvođenja i unapređenja usluga osiguranja garantuje smanjenje rizika i troškova koji dolaze kao posledica nepredviđenih događaja u budućnosti. Svaki put počinje prvim korakom, a prvi korak u osiguranju je pravilna identifikacija rizika, nakon koje sledi definisanje rešenja u osiguranju koja su potrebna i efikasna. Javite se i pomoći ćemo Vam da na najbolji način osigurate poslovanje, imovinu, ljude i finansije.