Blog o osiguranju

Blog o osiguranju

Osiguranje je dinamična kategorija. Sa razvojem društva i poslovnog ambijenta, javljaju se novi rizici a sa njima i potreba da se na te rizike odgovori.

Eurosolutions Blog o osiguranju je naš način da podelimo informacije, objasnimo ključne koncepte i vrste osiguranja koje postoje na tržištu,
kao i da najavimo one koje će se tek pojaviti kao rešenja za nove izazove. 

Francis Scott Key most

Most kao presek dimenzija

U svetu osiguranja, incident poput sudara teretnog broda Dali sa mostom Francis Scott Key u Baltimoru može imati dalekosežne posledice...

Vetroparkovi kao “vetar u leđa”

Energija vetra predstavlja sve značajniji segment globalnog energetskog tržišta. Osim što predstavlja ekološki odgovornu tehnologiju, iskorišćavanje vetra nudi i značajne...

sajber rizik deepfake

Tehnološki razvoj i Sajber bezbednost

Moderne platforme, poput društvenih mreža i online tržišta nude brojne prednosti i pokreću inovacije, međutim, istovremeno pružaju idealno polje za...