Blog o osiguranju

Blog o osiguranju

Osiguranje je dinamična kategorija. Sa razvojem društva i poslovnog ambijenta, javljaju se novi rizici a sa njima i potreba da se na te rizike odgovori.

Eurosolutions Blog o osiguranju je naš način da podelimo informacije, objasnimo ključne koncepte i vrste osiguranja koje postoje na tržištu,
kao i da najavimo one koje će se tek pojaviti kao rešenja za nove izazove. 

sajber rizik deepfake

Tehnološki razvoj i Sajber bezbednost

Moderne platforme, poput društvenih mreža i online tržišta nude brojne prednosti i pokreću inovacije, međutim, istovremeno pružaju idealno polje za...

Trade Credit Insurance

Izazovi u naplati potraživanja

Osiguranje naplate potraživanja može značajno smanjiti rizik od insolventnosti klijenata, sačuvati Vaš gotovinski tok i podstaći rast Vašeg poslovanja.

buducnost osiguranja

Promene u tehnologiji osiguranja

U 2024. godini i dalje u budućnosti, doći će do značajnih promena u industriji osiguranja, podstaknutih napretkom tehnologije i promenjenim...