Osiguranje za prevoznike i špeditere

Osiguranje za prevoznike i špeditere

Osiguranje za prevoznike i špeditere porazumeva čitav niz rešenja u osiguranju za preduzeća za transport i špediciju, koja su kičma globalne trgovine, osiguravajući kretanje robe na velikim udaljenostima. Međutim, ovo kretanje nosi inherentne rizike.

Osiguranje transporta i špedicije pruža zaštitu od potencijalnog gubitka ili oštećenja robe tokom transporta, bez obzira na način prevoza – bilo da je reč o drumskom, železničkom, morskom ili vazdušnom transportu. EuroSolutions je, između ostalog, već godinama proveren i pouzdan partner kompanijama u oblasti prevoza i špedicije, kada je u pitanju osiguravanje vozila, robe i putnika.

Ovo osiguranje se odnosi na špeditere, prevoznike u svim granama saobraćaja, vlasnike i prevoznike robe. Sa intenzivnim otvaranjem naše zemlje ka Evropi i intenziviranjem saobraćaja na ključnim transportnim koridorima, poslovanje u ovoj oblasti je u stalnom rastu, ali isto tako, podleže i međunarodnim pravilima i odredbama. To podrazumeva i neophodne polise osiguranja za zaštitu putnika, robe, štete u slučaju oštećenja vozila u domaćem i međunarodnom prevozu i štete nanete trećim licima.

EuroSolutions omogućava tri vrste osiguranja prevoza robe i špedicije, u zavisnosti od njihove delatnosti i oblasti rizika.

Osiguranje za prevoznike i špeditere - šta omogućavamo

Osiguranje od odgovornosti drumskog prevoznika

Ovim osiguranjem pokriva se šteta koju prevoznik pretrpi usled potpunog ili delimičnog fizičkog gubitka ili oštećenja tereta tokom prevoza i zakašnjenja isporuke, u skladu sa Zakonom o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju i Konvencijom o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom.

Osiguranje robe
u transportu

Ukoliko je u vašem interesu sigurnost robe koja se prevozi, možete se odlučiti za ovu vrstu osiguranja. 

Ono pokriva sve štete nastale usled oštećenja ili gubitka robe u domaćem ili međunarodnom transportu.

 
 

Osiguranje od odgovornosti špeditera

Ovo osiguranje je namenjeno preduzećima kojima obavljaju špediterske usluge i registrovane su po važećim propisima. Odgovarajuća polisa pokriva odgovornost špeditera prilikom obavljanja špedicije, pri drumskom saobraćaju svojim ili prevoznikom saradnika i prilikom usputnog skladištenja robe.

Potreban Vam je savet ili predlog za osiguranje prevoza robe i špeditere?

Naša proverena metodologija uvođenja i unapređenja usluga osiguranja podrazumeva da ćemo kao rezutat procesa analize i izbora ponuda, pronaći odgovarajuća rešenja u osiguranju baš za vaš model i praksu poslovanja, kao i ključne rizike. Prvi korak u osiguranju je pravilna identifikacija rizika,  Javite se i pomoći ćemo vam da na najbolji način osigurate poslovanje, imovinu, ljude i finansije.