Pozadina Eurosolutions

O nama

Ko smo mi?

EuroSolutions je inovativno društvo za posredovanje u osiguranju, osnovano u Beogradu 2009. godine, od kada i posedujemo licencu za posredovanje u osiguranju izdatu od strane Narodne banke Srbije br. 8780 (od 27.08.2009. godine).

O nama govore naši brojevi – EuroSolutions je broker osiguranja koji od svog osnivanja ostvaruje konstantan rast ključnih performansi poslovanja. Danas smo među top 10 brokera u osiguranju u Srbiji, a ugovorena premija na godišnjem nivou prevazilazi 15.000.000 EUR, sa tendencijom daljeg rasta.

Naš fokus je na pružanju usluga visokog kvaliteta našim klijentima i širenju portfolija, što činimo na više načina:

  • Građenjem mreže ino-partnera, što nam omogućava servisiranje naših klijenata na stranom tržištu

  • Pristupom Lojdovom tržištu osiguranja (https://www.lloyds.com/), na kom se sprovode najsloženiji poslovi osiguranja i reosiguranja i koji pokriva specifične zahteve klijenata
  • Konstantnom obukom i usavršavanjem kadrova

Lokalni partneri

EuroSolutions, kao broker osiguranja, zastupa klijente pred svim vodećim domaćim osiguravajućim kućama. Na taj način smo u poziciji da obezbedimo sve najvažnije vidove i vrste osiguranja, kao i posebna i inovativna rešenja, u potpunosti prilagođena potrebama klijenata i partnera, bilo da su standardni ili nestandardni modeli u pitanju.

Broker osiguranja sa internacionalnim prisustvom

EuroSolutions već niz godina pruža usluge servisiranja klijenata i na stranim tržištima kroz izgrađenu mrežu partnerskih brokerskih kuća.

Takođe, Eurosolutions d.o.o. je korespondent za tržište Srbije najvećem globalnom specijalizovanom udruženju za osiguranje naplate potraživanja ICBA (International Credit Brokers Alliance).

Potreban Vam je kvalitetan savet ili predlog za unapređenje?

Naša proverena metodologija uvođenja i unapređenja usluga osiguranja garantuje smanjenje rizika i troškova koji dolaze kao posledica nepredviđenih događaja u budućnosti. Svaki put počinje prvim korakom, a prvi korak u osiguranju je pravilna identifikacija rizika, nakon koje sledi definisanje rešenja u osiguranju koja su potrebna i efikasna. Javite se i pomoći ćemo Vam da na najbolji način osigurate poslovanje, imovinu, ljude i finansije.