Podrška u rešavanju šteta

Podrška u rešavanju šteta

Podrška kod naknada štete od osiguranja

Naknada štete od osiguranja je proces koji ima svoje specifičnosti i donosi određene izazove, koje smo identifikovali kao njegove različite elemente. Svi ti elementi, ukoliko se ne isprate od početka do kraja u skladu sa predviđenom procedurom i na potrebnom nivou kvaliteta, mogu izazvati napetost, trošenje vremena i drugih resursa, finansijske gubitke i dodatni stres. Zbog toga smo veoma pažljivi i posvećeni kako bismo u startu eliminisali i po potrebi prevazišli sve izazove, obezbeđujući da proces naplate štete prođe što efikasnije.

Pomoć u formulisanju zahteva​

Nepotpuna ili netačna informacija na zahtevu može dovesti do odbijanja zahteva od strane osiguravajuće kompanije i, posledično, možete biti uskraćeni za naknadu štete. U tom slučaju ćete morati da uložite dodatno vreme i napor da se greška ispravi. Naša uloga je da to sprečimo i da Vam pomognemo u pravilnom formulisanju i podnošenju zahteva, te da Vas podržimo tako što ćemo detaljno analizirati štetni događaj i prikupiti sve relevantne informacije kako biste zahtev pravilno sastavili.

Prijava štetnog događaja​

Neadekvatna komunikacija tokom prijave štetnog događaja može izazvati kašnjenje u obradi zahteva, što nosi dodatni operativni i finansijski pritisak usled produženog čekanja naknada štete. EuroSolutions Vas podržava tako što efikasno komuniciramo sa osiguravajućom kompanijom i prijavljujemo štetni događaj u ime klijenta, čime osiguravamo da svi detalji budu tačno preneti kako bi se osiguravajuća kompanija mogla pripremiti za dalji postupak obrade zahteva.

Kontrola i kompletiranje dokumenata

Nedostatak potrebnih dokumenata ili informacija može usporiti proces obrade zahteva, što znači duže čekanje na isplatu naknade i gubitak vremena i resursa na prikupljanje dodatne dokumentacije. Uz našu podršku to možete izbeći - pažljivo ćemo pregledati sva dokumenta vezana za zahtev kako bismo osigurali da su potpuna i tačna. Ako nedostaje bilo koji dokument ili informacija, sarađivaćemo na prikupljanju, što će doprineti efikasnom procesu obrade zahteva.

Savetovanje i učestvovanje u procedurama procene štete

Nepravilna procena štete može rezultovati manjom naknadom nego što je potrebno. EuroSolutions je jedini broker koji pruža stručnu pomoć prilikom procene šteta. Pored toga, u situacijama kada je potrebno proceniti štetu, pružićemo Vam detaljne informacije o procesu i prisustvovaćemo proceni kako bismo osigurali da se postupak odvija adekvatno. Ukoliko je potrebno, angažovaćemo i dodatne veštake kako bi pravilno procenili visinu štete.

Potpuna asistencija do likvidacije štete

Bilo kakvi sporovi sa osiguravajućom kompanijom oko rešenja, iz bilo kog razloga, mogu odložiti isplatu štete. Mi pružamo neprekidnu podršku tokom svih faza procesa naplata štete od osiguranja. To može uključivati pomoć u izmenama i dopunama odštetnih zahteva ukoliko se pojave dodatne informacije, a ukoliko klijent ima prigovore na rešenja osiguravajuće kompanije, pružićemo mu savete i podršku u rešavanju takvih situacija.

Potreban Vam je kvalitetan savet ili predlog za unapređenje?

Naša proverena metodologija uvođenja i unapređenja usluga osiguranja garantuje smanjenje rizika i troškova koji dolaze kao posledica nepredviđenih događaja u budućnosti. Svaki put počinje prvim korakom, a prvi korak u osiguranju je pravilna identifikacija rizika, nakon koje sledi definisanje rešenja u osiguranju koja su potrebna i efikasna. Javite se i pomoći ćemo Vam da na najbolji način osigurate poslovanje, imovinu, ljude i finansije.