Privatno zdravstveno osiguranje

Privatno zdravstveno osiguranje

Privatno zdravsteno osiguranje je u okviru celog paketa beneficija za zaposlene, a time i zadržavanja zaposlenih i njihovog zadovoljstva, jedan od najznačajanijih alata kojim kompanije podižu i održavaju motivaciju zaposlenih.

Privatno zdravstveno osiguranje za zaposlene je dobrovoljno i ugovara se nezavisno od obaveznog državnog zdravstvenog osiguranja, a u cilju obezbeđivanja komfornijeg i bržeg lečenja u okviru mreže privatnih i državnih zdravstvenih ustanova (600+) koje se nalaze u sistemima osiguravajućih kuća.

Šta donosi privatno zdravstveno osiguranje

Privatno zdravstveno osiguranje, odnosno dobrovoljno zdravstveno osiguranje donosi niz prednosti i za poslodavca i za zaposlene. Prednosti su brojne, kako sa aspekta poslovanja, efikasnosti i održivosti, tako i sa aspekta osećaja zaštićenosti i podrške, što omogućava jasan fokus na realizaciju poslovnih obaveza i zadataka, zadovoljstvo i lojalnost zaposlenih.

Prednosti za poslodavce

Prilagodljivost
Veliki broj različitih oblika zdravstvenog osiguranja, može da se uskladi sa specifičnim potrebama i budžetima svakog poslodavca
Kraća bolovanja
Brži povratak zaposlenih sa bolovanja omogućen je bržom dijagnostikom i i lečenjem u najefikasnijim zdravstvenim ustanovama
Motivacija i lojalnost zaposlenih
Privatno zdravstveno osiguranje je izuzetno cenjen “benefit” koji značajno povećava motivaciju i lojalnost zaposlenih
Efikasna realizacija obaveza
Efikasno sprovođenje obaveznih sistematskih pregleda povezanih sa delatnošću i
Neometan radni proces i manje izostanaka
Najveći broj pregleda moguće je obaviti van radnog vremena, u terminima koji zaposlenom najviše odgovaraju

Prednosti za zaposlene

Širina izbora i vrste podrške
Veliki broj državnih i privatnih zdravstvenih ustanova u sistemu privatnog zdravstvenog osiguranja omogućava i standardne i posebne oblike prevencije i lečenja
Briga o porodici
Privatno zdravstveno osiguranje za zaposlene pruža mogućnost uključivanja članova porodice u okviru polise, pod istim uslovima
Stalna dostupnost zdravstvene zaštite
Besplatna medicinska podrška i asistencija stručnjaka, kućne posete i korišćenje call centra 24/365
Kvalitetna zaštita bez dodatnog troška
Vrhunska mediciinska usluga i zaštita zdravlja uz privilegovan tretman i bez troška za zaposlene
Sloboda izbora
Mogućnost slobodnog izbora lekara i zdravstvene ustanove iz širke mreže dostupnih ustanova u sistemu

Šta pokriva privatno zdravstveno osiguranje

Privatno zdravstveno osiguranje za zaposlene je dostupno u velikom opsegu nivoa pokrića sa različitim premijama, dizajnirano tako da zadovolji potrebe različitih kupaca. Stoga je potrebno uložiti vreme i koncentraciju kako bi se razmotrilo i razumelo koja su sve pokrića dostupna i koja su isključenja.

Potreban vam je savet ili predlog za privatno zdravstveno osiguranje?

Mi smo tu da vas detaljno upoznamo sa razlikama u programima osiguravajućih kuća koje nude ovaj proizvod, od čega ste osigurani, koji su limiti pokrića po osiguranim rizicima. Pojasnićemo u detalje apsolutno sva pokrića koja podrazumevaju dostupni paketi na osnovu Vaših zahteva kako biste jasno razumeli u kojim slučajevima imate prava na lečenje, kao i koja su isključenja od osiguranja.

Kontakt forma za dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Od kojih osiguravajućih kuća dostavljamo ponude

Prilikom predloga rešenja optimizovanog za potrebe vašeg poslovanja, dostavićemo detaljan pregled ponuda. 

Sve ponude sadrže pregled osiguranih rizika, sa naznačenim eventualnim karencama i obaveznim participacijama, isključenjima, i jasnim opisom svakog pokrića u okviru ponuđenog paketa, tako da preostaje samo izbor na bazi jasne strukture prednosti i nedostataka svake od opcija.

Većina osiguravajućih kuća sa kojima sarađujemo ima u svojoj ponudi adekvatne pakete, i sasvim sigurno je moguće da kreiramo adekvatan predlog za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i izbor za baš specifične potrebe klijenta.