Analiza rizika

Analiza rizika

Analiza rizika, elaborat i preporuke

Analiza rizika je prvi, osnovni i iz mnogo razloga ključni korak u našem radu, jer predstavlja temelj na kom ćemo izgraditi za Vas prava rešenja u osiguranju.
Iz tog razloga, analiza rizika koju sprovodi EuroSolutions je sveobuhvatna jer razmatramo sve potencijalne pretnje i rizike za poslovanje svakog pojedinačnog klijenta. To nam omogućava da kreiramo personalizovane, efikasne i efektivne usluge i savetovanje kako bismo obezbedili da budete pravilno zaštićeni od finansijskih gubitaka i drugih posledica rizika karakterističnih za Vaše poslovanje.

Inicijalna analiza

Prva faza analize rizika obuhvata temeljno upoznavanje i razumevanje Vaših potreba, ciljeva i okruženja u kojem poslujete. Cilj je da steknemo sveobuhvatan uvid u specifične aktivnosti, poslovni model, vlasničku i organizacionu strukturu i sve druge relevantne faktore koji mogu uticati na rizike po poslovanje. Samim tim, ova faza podrazumeva intenzivnu interakciju i komunikaciju kako bismo sakupili, proverili i razjasnili sve informacije od značaja za poslovanje i identifikaciju rizika.

Identifikacija rizika

Na takvoj osnovi, nakon prikupljanja osnovnih podataka, identifikujemo i analiziramo potencijalne rizike, što uključuje niz faktora koji mogu uticati na Vaše poslovanje, uključujući prirodne katastrofe, tehnološke rizike, ljudske faktore, pravne obaveze i tržišne promene. Naše iskustvo, proisteklo iz rada sa različitim delatnostima i sektorima, omogućava nam da prepoznamo standardne, ali i veoma specifične rizike koji bi mogil imati realan uticaj i posledice.

Elaborat o proceni rizika

Jednom identifikovani rizici su osnov za procenu verovatnoće i uticaja tih rizika. Elaborat o proceni rizika je suštinski deo analize jer donosi rangiranje rizika prema ozbiljnosti i verovatnoći njihovog nastanka. Matrica rizika koja se na taj način kreira predstavlja vodič i mapu koja nam ukazuje kako da usmerimo preporuke i u kojim oblastima da tražimo adekvatna rešenja za osiguranje, kako bismo postigli optimalan balans između troška i efekta osiguranja, u skladu sa prioritetima.

Predlog za pokriće i smanjenje rizika

Finalni deo naše analize i završni korak, nakon što su rizici identifikovani i procenjeni, su preporuke. Analiza i elaborat rezultuju preporukama za vrste osiguranja, prilagođenim i formulisanim u okviru rešenja za osiguranje koja omogućavamo, kreiranih tako da adekvatno pokriju identifikovane rizike. Ovo uključuje razmatranje različitih polisa osiguranja, sa parametrima formulisanim tako da odgovaraju specifičnim oblastima poslovanja, delatnostima i opštim i posebnim rizicima kojima je klijent izložen.

Važan deo analize rizika je i komunikacija. Mi jasno predstavljamo zaključke, prepruke i razloge za prepruke određenih polisa, visina pokrića i osiguravača. Takva otvorena i jasna komunikacija omogućava da bolje razumete i potencijalne pretnje koje smo identifikovali i kvantifikovali, kao i kako odabrana osiguranja mogu da pomognu u zaštiti.

Potreban Vam je kvalitetan savet ili predlog za unapređenje?

Naša proverena metodologija uvođenja i unapređenja usluga osiguranja garantuje smanjenje rizika i troškova koji dolaze kao posledica nepredviđenih događaja u budućnosti. Svaki put počinje prvim korakom, a prvi korak u osiguranju je pravilna identifikacija rizika, nakon koje sledi definisanje rešenja u osiguranju koja su potrebna i efikasna. Javite se i pomoći ćemo Vam da na najbolji način osigurate poslovanje, imovinu, ljude i finansije.