Osiguranje agro-rizika

Osiguranje agro-rizika

Osiguranje agro-rizika je namenjeno svima koji se bave poljoprivredom i šumarstvom. Ovde možemo izdvojiti nekoliko oblasti:

   1. Osiguranje životinja2. Osiguranje useva i plodova3. Osiguranje šuma

Svaka od ovih oblasti se, međutim, grana na niz podvrsta osiguranje, zavisno od vrste poljoprivrednog gazdinstva i njegovog poslovanja, kao i uslova u kojima se ono vrši. Budući da su klimatski uslovi nešto na šta imamo najmanji uticaj, a što može da odluči o uspešnosti ili kolapsu godišnjeg poslovanje jednog poljoprivrednog gazdinstva, poljoprivrednici se najčešće odlučuju za osiguranje koje pokriva troškove u slučaju:

 • Gradonosnih padavina
 • Smrzavanja zemlje i roda
 • Mraza
 • Klizišta
 • Oluje i udara groma
 • Suše
 • Poplave i bujice
 • Zemljotresa
 • Zaraze, bolesti ili pregrevanja useva

Uzročnici nesreća ili štete mogu da budu i neorganskog porekla, tako da vas agro-osiguranje štiti i u slučaju:

 • Prekida u napajanju strujom
 • Požara
 • Udara vozila ili poljoprivredne mašine u osigurani građevinski objekat
 • Loma stakla
 • Krađe i razbojništva

Kada je osiguranje životinja u pitanju, poljoprivredna gazdinstva (bilo kao fizička ili pravna lica) mogu da osiguraju stoku i druge domaće životinje – kopitare, ovce, koze, goveda, svinje, pčele, pse i živinu. Uslov za osiguravanje životinja jeste njihovo zdravlje i sposobnost za određenu namenu u trenutku kada se zaključuje ugovor o osiguranju. U skladu sa tim, one moraju biti zakonski obeležene i identifikovane.