obavezno osiguranje od odgovornosti građevina

Obavezno osiguranje od odgovornosti prema trećim licima

Šta investitor ili izvođač radova treba da zna?

Nehat ili nestručnost? Beograd pamti. Četiri kuće nestale su u zemljanom zagrljaju, 2008. godine u Dubljanskoj ulici kao kolateral susedne gradnje. “Nevešti neimari” ili loše ispitane okolnosti i godinama kasnije dovodili su do urušavanja okolnih objekata. U decembru prošle godine, polovina kuće u ulici Vojvode Stepe survala se u gradilište, dok se dobro pamti i gradnja na Vračaru, u Vidovdanskoj ulici iz 2021. godine, kada je zgrada jednostavno nestala u jami predviđenoj za temelj nove zgrade.

Pravila gradnje i promene u regulativi

Pravila gradnje u Srbiji menjaju se skoro svake godine, dok su krupnije promene u regulativi nastupile 2014. godine. Poslednjom izmenom Zakona o planiranju i izgradnji u Srbiji, od 4. avgusta 2023. godine, investitori ili izvođači radova dužni su da obezbede osiguranje od odgovornosti prema trećim licima, kako bi se minimizirale i pokrile potencijalne štete nanete tokom građevinskih radova. Ova reforma ima za cilj da se reše problemi vezani za bezbednost i odgovornost u građevinskom sektoru. Ovakav vid osiguranja nije bio obavezan, ali brojni incidenti urušavanja zgrada i oštećenja susednih objekata istakli su potrebu za strožijim propisima.

Šta podrazumeva novi zakon?

Prema pravilniku o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti "Službeni glasnik RS", broj 81 od 22. septembra 2023., a na osnovu čl. 129a i 201, a u vezi sa članom 148. Zakona o planiranju i izgradnji, propisano je da investitori ili izvođači radova moraju da obezbede osiguranje od odgovornosti za štete prema trećim licima kao deo dokumentacije predate pre početka gradnje. Ovo osiguranje finansijski štiti pojedince ili subjekte koji nisu direktno uključeni u projekat, ali bi mogli pretrpeti štetu zbog građevinskih radova. Kako bi polisa osiguranja od odgovornosti prema trećim licima bila u skladu sa zakonskim odredbama, neophodno je da suma osiguranja, po jednom štetnom događaju i ukupno za period trajanja osiguranja, iznosi minimalno 20 odsto vrednosti radova naznačenih u aktu kojim se odobrava izvođenje radova, ali ne više od 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan ugovaranja.

Profesionalna odgovornost građevina

Koliko je često bilo osiguranje od odgovornosti izvođača radova ranije?

Podaci Narodne banke Srbije pokazuju postepeno povećanje broja izdatnih polisa u poslednje tri godine. Međutim, ove brojke predstavljaju mali deo ukupnog broja polisa osiguranja građevinskih projekata, ugovorenih u istom periodu.
Kada govorimo o zaključenim polisama osiguranja od odgovornosti izvođača radova, uključivši i ugovorena osiguranja odgovornosti izvođača montažnih radova i osiguranje od projektne odgovornosti, po godinama u periodu od 2021. do 2023. godine, taj broj iznosio je: 2.693, 2.869 i 3.100 polisa. Ipak, mora se uzeti u obzir da se osiguranje od odgovornosti često ugovara kao sastavni deo polise osiguranja izgradnje ili montaže, usled čega je izvođač radova zaštićen od rizika koji pokrivaju i štete prema trećim licima, što menja gore pomenutu statistiku.
Kao dodatni podsticaj, pre donošenja novog zakona, u poslednjih nekoliko godina, prosečna premija za ovu vrstu osiguranja snižavana je iz godine u godinu, što je ovu vrstu osiguranja činilo relativno pristupačnim alatom za upravljanje rizicima za izvođače radova. Ipak, veliki građevinski izvođači u Srbiji su se odlučivali za osiguranje svojih projekata i ranije, dok ova vrsta osiguranja nije bila obavezna, te za njih nova regulativa ne predstavlja značajnu promenu. Šta više, oni dodatno ističu i važnost reosiguranja za veće objekte.

Ko još u Srbiji mora da ima osiguranje od odgovornosti prema trećim licima?

Važno je napomenuti da Srbija već ima uspostavljene propise koji zahtevaju osiguranje od profesionalne odgovornosti za razne profesije, uključujući stečajne upravnike, javne beležnike, javne izvršitelje, ovlašćene procenitelje, advokate... Oni koji učestvuju u građevinskim projektima, poput inženjera, arhitekata i nadzornika, takođe spadaju u ovu kategoriju. Osigurana od odgovornosti za štetu koja se može pričiniti trećem licu, mora biti i svaka firma ili preduzetnik koji obavljaju poslove izrade i kontrole tehničke dokumentacije, tehničkog pregleda ili stručnog nadzora. U toku realizacije ugovora koji je ugovarač zaključio za gore pomenute poslove, u slučaju preduzetnika, suma osiguranja za ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti iznosi najmanje 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, dok za druga pravna lica minimalni iznos je 65.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Primeri šteta navedeni na početku ovog teksta ne moraju nužno biti pokriveni polisom osiguranja od odgovornosti. Ovo zavisi od načina ugovaranja osiguranja od odgovornosti, uslova osiguranja i tipa polise.

Uvođenje obaveznog osiguranja od odgovornosti izvođača radova je pozitivan korak ka obezbeđivanju veće bezbednosti i finansijske zaštite za građevinski sektor u Srbiji.