Trade Credit Insurance

Izazovi u naplati potraživanja

Naplata potraživanja ili
Zašto je teže dobiti novac, nego prodati proizvod

Svedoci smo dugotrajnih efekata svetskih trgovinskih sporova, političkih nesigurnosti, socijalnih tenzija i globalnih zdravstvenih kriza, koje su i najjače kompanije dovele na ivicu insolventnosti. Globalna ekonomska recesija 2008. godine i pandemija COVID-19 u 2020. godini ilustruju kako i dobro vođene kompanije mogu biti izložene riziku insolventnosti zbog spoljnih faktora. Na samom izmaku godine, jedna od poznatih evropskih kompanija za nekretnine Signa, podigla je belu zastavicu, podnevši zahtev za restukturiranje dva svoja ogranka. Na razvoj poslovanja u sektoru nekretnina negativan uticaj poslednjih meseci imali su spoljni faktori koji su jedan holding, poput Signe, koji broji oko hiljadu kompanija, sa projektima visokih profita i razgranatošću prodajnih kapaciteta širom Švajcarske, Austrije i Nemačke, saterali u ćošak i doveli do podnošenja zahteva za stečaj.

Godinama, sektor nekretnina u Evropi doživljavao je procvat, jer su kamatne stope na kredite bile niske, a potražnja velika. Dinamiku tržišta promenio je nagli porast kamatnih stopa i troškova, što je mnoštvo kompanija za nekretnine odvelo u nelikvidnost. Šta bismo tek onda mogli reći o drugim sektorima?

Trade Credit Insurance

U današnjem nestabilnom poslovnom okruženju, insolventnost je postala preteća opasnost koja može zadesiti kompanije svih veličina, naročito uzimajući u obzir poslovanje u uslovima korporativne krize. Važno je prepoznati da insolventnost nije nužno posledica lošeg upravljanja, štaviše, insolventnost važnog klijenta ili dobavljača može izazvati lančanu reakciju unutar poslovanja, potencijalno pokrenuvši domino efekat. U tom smislu, nekim „znakovima pored puta“ ipak bi tebalo posvetiti više pažnje, kada je u pitanju procena kreditiranja Vaše kompanije, Vaših dobavljača ili klijenata:

 • Pad profitabilnosti - Da li su Vaši prihodi u padu ili su troškovi proizvodnje u porastu?
 • Loš odnos pokrića kamata - Da li operativna dobit može pokriti troškove kamata?
 • Oslabljen bilans stanja.
 • Problemi s gotovinskim tokom i likvidnošću - Da li rastu fiksni troškovi ili kamatne obaveze? Imate li mnogo neplaćenih dugova od strane klijenata?
 • Smanjenje operativnih marži.
 • Dugoročne obaveze, refinansiranje i prikupljanje kapitala - Pod kojim uslovima možete refinansirati dug? Imate li pristup tržištima kapitala ili liniji kreditiranja?
 • Narudžbine: Kako će izgledati Vaše poslovanja ubuduće?

Kako Vam osiguranje naplate potraživanja može biti od pomoći? Osiguranje naplata potraživanja može biti spasilac koji čuva Vaš gotovinski tok i minimalizuje štetu od rizika kreditiranja Vaše kompanije u slučaju loših dugova.

U sklopu poslovanja društva za posredovanje u osiguranju EuroSolutions, u prilici smo da Vam ponudimo oruđe za zaštitu od insolventnosti u vidu polise osiguranja naplate potraživanja. Ugovaranjem ove vrste osiguranja ostvarujete prednosti koje uključuju:

 • Proaktivnu zaštitu – Analizom finansijskih podataka olakšaće Vam odabir pravih klijenata i tržišta, smanjujući rizik od loših dugova;
 • Povećanje prodaje – Osigurana naplata potraživanja podsticaj je za unapređenje prodaje;
 • Poznavanje tržišta - Analizom partnera i tržišta ostvarićete uslov za donošenje ispravnijih odluka;
 • Veći kreditni limit – dugogodišnjim iskustvom u radu i globalnom povezanošću i saradnjom sa renomiranim osiguravaćim kućama, u prilici smo da Vam omogućimo bolje uslove i bolje kreditne limite.

Prema istraživanju kompanije Atradius, barometar prakse plaćanja u istočnoj Evropi govori kroz sledeće brojke:

 • Stabilan trend B2B prodaje na kredit – trenutno 45% B2B prodaje je na kredit
 • Prosečni uslovi plaćanja odobreni B2B klijentima smanjeni su na 40 dana sa 42 dana, u odnosu na prethodnu godinu
 • Za 7% je primećen porast kašnjenjenja u B2B fakturama, koje utiče na 46% ukupne vrednosti prometa na kredit
 • Problemi sa novčanim tokovima značajan su faktor kašnjenjenja u plaćanju, što dovodi do dužih čekanja na plaćanje
 • Visoka inflacija i dalje predstavlja glavnu brigu, koja potencijalno utiče na industrijsku aktivnost
 • Manji broj kompanija očekuje povećanje profitnih marža, dok ostatak njih anticipira nepromenjene ili smanjene marže.

Brza reakcija je ključna kada su u pitanju identifikacija i rešavanje znakova upozorenja na insolventnost. Osiguranje naplata potraživanja može značajno smanjiti rizik od insolventnosti klijenata, sačuvati Vaš gotovinski tok i podstaći rast Vašeg poslovanja. Kako biste umanjili rizike od insolventnosti unutar Vaše kompanije, možete razmotriti i implementaciju sledećih mera:

 • Diverzifikujte lance snabdevanja i izbegavajte koncentraciju u jednom geografskom području;
 • Procenite kreditnu sposobnost klijenata pre sklapanja ugovora;
 • Održavajte uravnotežen portfelj klijenata kako bi se smanjila zavisnost o nekoliko ključnih klijenata;
 • Obezbedite ušteđevinu za hitne situacije;
 • Pregledajte uslove kreditiranja i uskladite ih sa industrijskim standardima;
 • Prilagodite se digitalnom poslovanju, kako biste bili agilniji i adaptivniji;
 • Investirajte u osiguranje naplate potraživanja, uključujući profesionalce za pružanje usluga tog tipa.

Implementacijom ovih preventivnih mera i korišćenjem profesionalnih usluga koje je EuroSolutions u prilici da Vam ponudi, Vaše poslovanje može uspešno navigirati kroz kompleksno polje rizika insolventnosti i iz njega izaći jače nego ikad pre.