osiguranje poljoprivrede srbija

Nizak nivo poljoprivrednog osiguranja u Srbiji

Pogled u nebo nekada je jasan pokazatelj da nevremena neće biti, bar ne u tom momentu. A da li je to dovoljno onda kad je potrebno obezbediti i zaštiti čitav svoj godišnji prinos? Hoće li nam se osmehnuti sreća ili ćemo se nakon katastrofe nadati da se ista više neće ponoviti?

Ulaganje u sigurnu budućnost ili izloženost trošku usled ćudljive prirode

Elementarne nepogode postaju sve veći globalni problem, a ni Srbija nije izuzeta iz ovih nepredvidivih događaja. Iako situacija postaje alarmantna, poljoprivredno osiguranje u našoj zemlji još uvek nije dovoljno zastupljeno. U odnosu na Evropsku Uniju i razvijene zemlje, Srbija je još uvek u primetnom zaostatku. Tek oko 15 posto obradivih površina u Srbiji ima neki vid osiguravajućeg pokrića, a iskustva pokazuju da se na osiguranje odlučuju veliki poljoprivrednici i pravni subjekti, dok vlasnici malih gazdinstava svoju proizvodnju i dalje izlažu riziku.

Prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srbije, od ukupne površine raspoloživog zemljišta 80% je korišćeno poljoprivredno zemljište – KPZ, a 3% čini nekorišćeno zemljište u 2023. Najveće površine oranica i bašta zastupljene su u Regionu Vojvodine (55,8%), dok su voćnjaci najviše zastupljeni u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (54,9%). Od ukupnog broja gazdinstava u Srbiji, 61,7% se bavi stočarstvom.

Kao najveći problem neosiguravanja proizvodnje, navodi se nedovoljna informisanost proizvođača, kao i slabo poverenje u sam proces osiguranja i adekvatne naplate štete, ukoliko do nje dođe. Iako se naizgled ulaže u rizike koji se možda neće ispoljiti, svedoci smo da je prevencija u svim segmentima života uvek isplativija uprkos ceni, u odnosu na posledice.

osiguranje poljoprivrede srbija

Poljoprivredno osiguranje kao investicija, a ne kao trošak

Premije osiguranja poljoprivredne proizvodnje su dinamične i podložne fluktuacijama zbog niza faktora, uključujući i istorijske podatke o štetama. Nažalost, izuzetno nepovoljni meteorološki uslovi u prethodne tri godine rezultirali su značajnim porastom oštećenja useva i stoke, koji su prevazišli višegodišnji proseke. Proaktivno upravljanje rizikom kroz poljoprivredno osiguranje predstavlja stratešku investiciju u stabilnost i dugoročni profit, umesto pasivnog troška. Iako ekonomske barijere i nepotpuna informisanost mogu ograničiti prihvatanje osiguranja među manjim proizvođačima, sveobuhvatno razumevanje koristi osiguranja i prilagođene opcije plaćanja mogu značajno ublažiti ove prepreke. Poljoprivredno osiguranje predstavlja najznačajniji instrument za zaštitu od nepredviđenih događaja i osigurava kontinuitet i rast poljoprivrednih gazdinstava.

Fleksibilno plaćanje i brza likvidacija štete

Vremenski aspekti plaćanja premije i procene štete predstavljaju ključne elemente u optimizaciji poljoprivrednog osiguranja. Osiguranici imaju fleksibilnost da plate samo početni deo premije pri zaključivanju polise (5%), a ostatak nakon berbe ili žetve, omogućavajući bolje finansijsko planiranje. S druge strane, brza i efikasna procena eventualne štete i isplata odštete u roku od 14 dana nakon finalizacije procedure, obezbeđuju brzo prilagođavanje i finansijsku stabilnost poljoprivrednika. Standardni paket osiguranja pruža zaštitu od elementarnih rizika poput grada, požara i udara groma, ali osiguravajuće kuće su usmerene na pružanje prilagođenih rešenja po individualnim potrebama klijenata.

Manjak informisanosti ili nedostatak poverenja

Percepcija o nedostatku poverenja u osiguravajuće kuće često se navodi kao prepreka u osiguranju poljoprivredne proizvodnje. Međutim, analiza podataka pokazuje izuzetno niske stope žalbi i minimalan broj sudskih sporova, što ukazuje na visok nivo ispunjavanja obaveza od strane osiguravajućih kuća i značajan fokus na zadovoljavanje potreba osiguranika. Ipak, odluke poljoprivrednika o neosiguravanju proizvodnje češće proizilaze iz kombinacije ekonomskih faktora i nedostatka informisanosti. Manji proizvođači mogu smatrati premije osiguranja nedostižnim ili da očekivana korist ne opravdava trošak. Nadalje, ograničeno znanje o prednostima osiguranja i nedostatak konkretnih iskustava mogu predstavljati značajne prepreke u odluci opredeljenja za ovakav vid finansijskog instrumenta.

Podsticaji za osiguranje

U cilju promocije poljoprivrednog osiguranja i sprečavanja rizika za poljoprivredne proizvođače, Srbija je implementirala program subvencionisanja premija. Ovaj program je pokazao značajnu efikasnost, naročito u pet okruga zapadne i centralne Srbije gde je subvencija povećana na 70%, što je rezultiralo porastom zainteresovanosti za osiguranje. Nastavak i proširenje ovog modela na nacionalni nivo predstavlja strateški korak ka povećanju upotrebe osiguranja poljoprivrednika. Pored državnih subvencija, poljoprivrednici mogu imati i dodatne podsticaje, uključujući i popuste osiguravajućih kuća. U kombinaciji sa lokalnim subvencijama, osiguranje u nekim situacijama može čak biti i potpuno besplatno, čime se dalje unapređuje njegova dostupnost i pristupačnost.

Kako Vam EuroSolutions može pomoći?

Kao posrednici u osiguranju, sa dugogodišnjim iskustvom i bogatim portfolijom, razumemo jedinstvene potrebe svakog poljoprivrednog proizvođača i spremni smo da Vam pružimo podršku u celokupnom procesu osiguranja..