broker u osiguranju

Saveti za izbor odgovarajućeg brokera u osiguranju u 2024

Stručnost je jedan od esencijalnih kvaliteta koji oblikuje naše životne izbore i utiče na donošenje važnih odluka. Bez obzira na životnu dob i sferu života, sposobnost da se oslonimo na stručno mišljenje često se pokazalo kao presudno, što je posebno izraženo kada su u pitanju odluke koje mogu značajno uticati na našu budućnost. U tom smislu, izbor pouzdanog i stručnog posrednika u osiguranju neizostavni je korak u obezbeđivanju kako odgovarajuće polise, tako i mirnog i rasterećenog života.

Posrednik u osiguranju (broker osiguranja) je stručno lice, licencirano od strane Narodne Banke Srbije, koje obavlja aktivnosti posredovanja između osiguranika i jedne ili više osiguravajućih kompanija, čime može dati sveobuhvatan uvid u različite vrste osiguranja, osiguravajućih usluga i rešenja, i u mogućnosti je da pregovara o najboljim mogućim opcijama cena i pokrića.

Posrednik u osiguranju je daleko više od pukog pružaoca usluga prodaje polisa. Olakšavanje svih procesa osiguranja za klijente i obezbeđivanje da budu adekvatno zaštićeni od potencijalnih rizika, jedan je od glavnih zadataka. Stručnost i pažljiv rad posrednika u osiguranju doprinosi stabilnosti i sigurnosti procesa osiguranja. Angažovanjem stručnjaka u ovoj oblasti Vaša briga prestaje, a posrednik u osiguranju će se umesto Vas baviti analizom potreba i procenama rizika, planiranjem, izmenom i obnovom polisa, pregovorima sa osiguravačima, upravljanjem rizicima, podnošenjem zahteva za naknadu štete i učestvovanjem u procesu sve do finalizacije, zatim pregovorima i saradnjom sa veštacima i drugim profesionalcima u industriji osiguranja i administrativnim poslovima – vođenjem detaljnih evidencija i prepiskom sa klijentima i osiguravačima.

Kvalifikacije kao jedan od parametara sigurnosti

Licenciranje i ekspertiza

Glavni nadzorni organ za posrednike u osiguranju prema Zakonu o osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 139/2014 i 44/2021) jeste Narodna Banka Srbije. Od strane NBS-a, izdaju se dozvole za obavljanje delatnosti posredovanja u osiguranju, vode registri ovlašćenih posrednika i zastupnika, vrši nadzor nad njihovim radom i izriču sankcije.

Kada ste u procesu odabira osobe ili kompanije koja će biti Vaš posrednik u osiguranju, bitno je uveriti se u stručnost i iskustvo u oblasti osiguranja, naročito za one sfere u kojima je izraženo Vaše interesovanje. Učestvovanje u kontinuiranom profesionalnom razvoju prisustvovanjem seminarima, konferencijama, povezanost i saradnja sa pouzdanim i renomiranim osiguravajućim kućama, kao i članstvo u nekim od akreditovanih asocijacija mogu predstavljati značajan indikator kredibiliteta brokera i sposobnosti za realizaciju Vaših zahteva.

Reputacija i iskustvo

Još jedan faktor koji treba uzeti u obzir je period koji je neki posrednik u osiguranju proveo u poslu i iskustvo koje je u tom periodu stekao, kroz portfolio i reference koje poseduje. To Vam može pomoći da steknete uvid u njegov nivo znanja i razumevanja industrije, kao i mogućnost ostvarivanja Vaših ciljeva.

Razumevanje ličnih potreba i preferencija

Pre nego što angažujete brokera, analizirajte svoje lične potrebe i preferencije, kako biste bili sigurni u odluku odabranog profesionalca i uspešnost procesa.

Evaluacija opcija

Nijedan detalj nije suviše sitan prilikom procene kompanije koja će Vam biti partner u odabiru optimalnog osiguranja, prilagođenog Vašim potrebama. Izdvojite vreme, te pažljivo istražite kredibilitet, stručnost, postignuća i potencijal brokera koji su Vam na raspolaganju. Razmatranjem ovih faktora, bićete u prilici da napravite dobar izbor partnera u oblasti posredovanja u osiguranju koji Vam može pružiti stručnu podršku i pomoć u donošenju životno važnih odluka.

Pouzdan i ugledan posrednik u osiguranju

Na tržištu osiguranja, EuroSolutions se izdvaja kao društvo za posredovanje u osiguranju koje je steklo značajan ugled i poziciju. Vremenom, postali smo sinonim pouzdanosti za mnoge klijente koji žele da obezbede adekvatno osiguravajuće pokriće pod uslovima koje ne bi mogli dobiti direktno se obraćajući osiguravajućim kućama. EuroSolutions se ponosi svojom sposobnošću da pruži najbolji izbor optimalnih rešenja u osiguranju, a to znači mnogo više od najniže premije osiguranja. Filozofija kojom se vodimo je zadovoljstvo klijenata i postizanje najboljeg odnosa između osiguravajućeg pokrića i premije osiguranja.

Zašto EuroSolutions?

Individualni pristup
EuroSolutions veruje da svaki klijent zaslužuje personalizovan pristup. Naši stručnjaci se temeljno upoznaju sa potrebama i zahtevima svakog klijenta kako bi mogli da pronađu najbolje rešenje, jer ono univerzalno ne postoji.
Povoljni uslovi
Naša kompanija ima razvijenu mrežu partnerskih odnosa sa brojnim osiguravajućim kompanijama širom sveta. To nam omogućava da pronađemo najpovoljnije uslove za osiguranje za naše klijente, odnosno da obezbedimo optimalan odnos između sume osiguranja i premije osiguranja.
Stručnost i iskustvo
EuroSolutions okuplja tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u industriji osiguranja. Naši zaposleni su dobro upoznati sa svim aspektima osiguranja i pravno-regulatornim okvirom, što nam omogućava pružanje pouzdanih i kompetentnih saveta.
Pouzdanost
Naša kompanija se ponosi svojom pouzdanošću i integritetom. Klijenti mogu biti sigurni da će EuroSolutions uvek raditi u njihovom najboljem interesu, bez obzira na složenost ili obim osiguravajućih potreba.
Dostupnost
EuroSolutions je uvek dostupan i na raspolaganju svojim klijentima. Naša podrška je neprekidna i spremni smo da odgovorimo na sva Vaša pitanja i rešimo probleme koji se mogu javiti u svim segmentima u osiguravajućem procesu.