sta pokriva sajber osiguranje

Šta pokriva Sajber osiguranje

Sajber osiguranje i sajber događaji

Sajber osiguranje pokriva postupke odgovornosti koji mogu biti pokrenuti protiv Vas, a proizilaze iz Sajber događaja (šteta pričinjena trećim licima). Takvi su troškovi istrage i odbrane, građanska šteta, isplate odštete pogođenim stranama.

Sajber događaj je svaki stvarni ili sumnjivi neovlašćeni pristup IT sistemu, elektronski napad i povreda privatnosti. Velika većina finansijskih gubitaka je direktan gubitak firme i uključuje krađu sredstava, krađu podataka i/ili oštećenje digitalne imovine kao i IT uređaja.

Sajber osiguranje pokriva gubitke koji se odnose na oštećenje ili gubitak informacija iz IT sistema i mreža. Pokriva direktan Vaš i finansijski gubitak Vašeg poslovanja, koji proizilazi iz Sajber događaja.

Sajber osiguranje takođe generalno uključuje značajnu pomoć i upravljanje Sajber incidentima pre i posle incidenta. Da bi Vas zaštitile od ovih gubitaka, polise Sajber osiguranja obično pokrivaju sledeće niz elemenata sajber događaja koji predstavljaju rizik po poslovanje. Saznajte šta pokriva sajber osiguranje u nastavku.

Kako Vam pomaže Sajber osiguranje - uobičajena pokrića

Podrška pre incidenta

Sajber osiguranje Vam može pomoći da upravljate svojim Sajber rizicima i sprečite da dođe do Sajber incidenata. Osiguravači Vam mogu ponuditi ekspertizu o Sajber bezbednosti i uslugama obaveštajnih podataka o pretnjama, sprovesti procene IT ranjivosti, obuku osoblja o Sajber bezbednosti i pomoći u upravljanju lozinkama.

Podrška nakon incidenta

Podršku nakon incidenta (poznatu i kao Sajber forenzička podrška) osiguravajuća društva obično uključuju u standardnu ponudu. U slučaju IT kvara ili Sajber napada, ovo će Vašem preduzeću pružiti podršku od strane Sajber stručnjaka koje preporučuje Vaš osiguravač u periodu nakon Sajber incidenta. Ovi stručnjaci su u stanju da procene Vaše sisteme, identifikuju izvor bilo kakvog kršenja i predlože preventivne mere za budućnost. Pored toga, ova podrška često može uključivati savete o Vašim pravnim i regulatornim zahtevima I obavezama, kao i koje korake bi trebalo da preduzmete da obavestite svoje klijente o nastalim događajima.

Sajber iznuda – Ransomware

Pokriće od Sajber iznude štiti Vaše poslovanje u slučaju ransomvare-a i drugih zlonamernih napada. Ovi napadi pokušavaju da preuzmu kontrolu i uskrate pristup Vašim operativnim ili ličnim podacima dok se ne plati naknada. Ovo pokriće obično će obezbediti nadoknadu iznosa otkupnine koju zahteva napadač. Može takođe pokriti i sve naknade stručnjaka-konsultanata za nadgledanje pregovora i transfera sredstava za rešavanje zahteva za otkup. Plaćanje napadaču da otključa Vaše sisteme ne bi trebalo da bude prva akcija. Pre bilo kakve odluke da sledite ovaj pravac akcije, trebalo bi da prijavite slučaj policiji i razgovarate sa svojim osiguravačem kako biste utvrdili uslove za plaćanje troškova – Sajber iznude. Nakon rešavanja napada ransomware-a, Vaše preduzeće bi trebalo da pokuša da popravi slabosti Sistema i poboljša bezbednost.

Sajber kriminal

Ovo je deo pokrića koji je često ograničen manjom osiguranom sumom. Direktno je povezan sa finansijskim gubitkom firme. Ovim odeljkom polise mogu biti pokriveni gubitak novčanih sredstava i novčanih transfera, manipulacije i krivotvoreni računi (fakture), kao i prevare i manipulisanje zaposlenih.

Troškovi nastali usled kršenja bezbednosti i privatnosti

Ovo je jedan od najznačajnijih i najkritičnijih odeljaka koje treba tražiti u polisi Sajber osiguranja. Ovim se štiti Vaše poslovanje od troškova koji proizilaze iz suočavanja sa kršenjem bezbednosti. Na primer, troškovi obaveštavanja klijenata o Sajber napadu i njihovoj izloženosti istom, troškovima angažovanja call centra da odgovori na upite klijenata, troškovima saveta za odnose sa javnošću, IT forenzičkim troškovima, eventualnim zakonskim kaznama, sudskim troškovima i sl… Pokriti i Vaše poslovanje od tužbi u slučaju Vaše odgovornosti za povredu privatnosti i povezanih pravnih troškova. Ovo pokriće ne predviđa samo isplate podnosiocima zahteva, već i troškove pravne i regulatorne odbrane koji proističu iz povrede privatnosti. Ovo je posebno značajno za preduzeća koja čuvaju lične podatke svojih klijenata i rukuju njima.

Oštećenje digitalne imovine i opreme

Štiti vaše poslovanje od oštećenja digitalne imovine, kao što su Vaša web stranica ili fotografije. Pruža zaštitu od gubitka, oštećenja ili izmene podataka, kao i od zloupotrebe računarskih programa i sistema. Troškovi povrata podataka posebno su relevantni za firme koje se oslanjaju na online poslovne modele ili na automatizovane proizvodne sisteme gde bi incident mogao da nanese značajnu štetu poslovnim operacijama.

Gubitak usled prekida poslovanja – Business Interruption

Ovo je važan aspekt većine polisa Sajber osiguranja. Ako IT kvar ili Sajber napad prekinu Vaše poslovne operacije, osiguravači će pokriti Vaš gubitak prihoda tokom perioda prekida, uključujući i kada je to uzrokovano povećanim troškovima poslovanja nakon incidenta. Ovo može biti kritičan sigurnosni oslonac dok pokušavate da se vratite u svoj normalan tok poslovanja.

Medijska odgovornost

Polisa Sajber osiguranja može da obezbedi pokriće za Vašu aktivnost u digitalnim medijima ukoliko dođe do toga da neko podnese tužbu protiv Vašeg preduzeća za kršenje prava intelektualne svojine, klevetu i sl. Posebno je relevantno za kompanije koje kreiraju digitalne sadržaje ili imaju na svojoj web sadržaje stranici, koji mogu dovesti do odgovornosti.

Potreban Vam je savet u vezi sa Sajber osiguranjem?

Pomoć oko ugovaranja i izbora najboljeg osiguravajućeg pokrića za Vas i Vašu kompaniju možete prepustiti nama. Tim profesionalaca društva za posredovanje u osiguranju Eurosolutions d.o.o. je spreman da Vam ceo proces olakša, pruži prave savete i obezbedi Vam najkonkurentniju ponudu osiguranja, prilagođenu Vašim potrebama.