Rizici i održivost poslovanja

Anticipacija rizika i održivost poslovanja

Izazovi i prilike u globalnom poslovnom okruženju

2023. godina je na izmaku, a poslovanje širom sveta se i dalje suočava sa nizom jedinstvenih izazova i prilika. Globalno poslovno okruženje nikada nije bilo dinamičnije, sa mnoštvom faktora koji oblikuju rizike sa kojima se kompanije moraju suočiti, i koji se od geopolitičkih napetosti transformišu u u ekonomske fluktuacije i tehnološke poremećaje.

Sve to čini da ekonomska stabilnost ostaje neuhvatljiva, dok se svet i dalje suočava sa posledicama pandemije COVID-19 na koje su se nadovezali prekidi u lancima snabdevanja, inflacioni pritisci i nedostatak radne snage, kao glavni ekonomski izazovi sa kojima se preduzeća suočavaju. Politike i aktivnosti centralnih banaka, koje preko kamatnih stopa pokušavaju da stabilizuju inflaciju a istovremeno održe i tržišnu dinamiku, igraju ključnu ulogu u određivanju finansijskog zdravlja kompanija širom sveta, dok tržište energenata, usled krize u Ukrajini, generiše dodatni impuls neuređenosti i volatilnosti, posebno u Evropi. Navigacija u takvom okviru zahteva agilno pristupanje finansijskom planiranju, diverzifikovanje lanca snabdevanja i pažljivo upravljanje troškovima, uz konstantno istraživanje prilika na tržištima, ali i pravovremeno i ispravno identifikovanje rizika koji postoje, i još više onih koji imaju potencijal za dodatni negativan uticaj na poslovanje.

Rizici po sajber bezbednost

Digitalna tehnologija, razvijena u nameri da stvori kvalitetnije i bolje uslove za život, i poveže svet, dobila je svoj opozit i postala, sem alata za bolji život, i alat za ugrožavanje. Ulaskom u sve sfere života, digitalizacija je u poslovnim procesima otvorila nove mogućnosti za sajber kriminalce, i kako se organizacije više oslanjaju na tehnologiju, rizik od sajber napada eksponencijalno raste. U 2024. godini, preduzeća moraju biti spremna da se suoče ne samo sa tradicionalnim pretnjama poput ransomvera i curenja podataka, već i sa novim izazovima u oblasti napada vođenih veštačkom inteligencijom (AI) i mašinskim učenjem.

Tehnološke promene

Nove tehnologije se razvijaju enormnom brzinom. Blockchain, veštačka inteligencija (AI) i kvantno računarstvo mogu preoblikovati industrije preko noći. I dok ove inovacije nude ogromne mogućnosti, u isto vreme predstavljaju i značajne rizike za one kompanije koje nisu u stanju da isprate korak inovacija i prilagode im se.

Prekidi u lancima snabdevanja

Lanci snabdevanja ranjivi su na prekide iz različitih razloga: pandemija, prirodne katastrofe, geopolitičke napetosti, makroekonomska kretanja, nedostatak radne snage i kritični infrastrukturni kvarovi su glavni među njima. Na već dovoljno obiman spisak uzroka koji dovode do prekida snabdevanja, u 2022 i 2023. godini energetska kriza javlja se kao novi činilac, koji podstiče dodatnu zabrinutost, sa izgledima da se nastavi i u doglednoj budućnosti.

Rizici ekologije i klimatskih promena

Klimatske promene predstavljaju sve ozbiljniju pretnju za poslovanje. Klimatski događaji, kao što su ekstremni vremenski uslovi, svojim razornim dejstvom dovode do teško revitalizujućih posledica u svim sferama života. U 2023. godini, kompanije se suočavaju i sa sve većim pritiscima, od strane zainteresovanih strana, uključujući investitore, kupce i regulatorna tela, da usvoje koncept održivog razvoja i uvedu ga u svoju praksu.

Geopolitičke tenzije

Geopolitičke napetosti postale su konstanta u globalnom poslovnom okruženju. Trgovinski sporovi, sankcije i politička nestabilnost mogu poremetiti lance snabdevanja, uticati na pristup tržištima i uneti regulatornu nesigurnost. Za multinacionalne korporacije, prolazak kroz ove geopolitičke vode zahteva delikatan balans. Diverzifikacija dobavljača i tržišta, blisko praćenje geopolitičkih dešavanja i planiranje scenarija su esencijalne strategije za upravljanje ovim rizicima. Izgradnja odnosa sa lokalnim partnerima i zainteresovanim stranama takođe može pomoći u ublažavanju geopolitičkih izazova.

Prema istraživanju, sprovedenom od strane Allianz Grupe, u čijoj je anleti učestvovalo 2.712 ispitanika iz skoro 100 zemalja, koji su u svojoj delatnosti (preduzeća širom sveta, brokeri, industrijske trgovinske organizacije, konsultanti za rizike, osiguravači, viši menadžeri, stručnjaci za štete i drugi stručnjaci za upravljanje rizicima) birali 3 rizika koje smatraju trenutno najviše ugrožavajućim po poslovanje, formiran je Barometar najvažnijih rizika po poslovanje u 2023. godini.