Osiguranje imovine

Osiguranje imovine – Od prvih polisa do digitalne ere

Osiguranje imovine je, u svetu osiguranja, temelj koji obezbeđuje da pojedinci i preduzeća budu zaštićeni od širokog spektra rizika, koji mogu naneti štetu njihovim materijalnim sredstvima. Evoluciju osiguranja imovine, od nastanka do danas, predstavljamo u nastavku ovog teksta.

Počeci osiguranja imovine

Veliki požar u Londonu (1666): Razorni požar koji je pogodio London često se smatra katalizatorom modernog osiguranja imovine, pošto je rezultirao ogromnim gubitkom, naglašavajući potrebu za sistemom koji bi ublažio finansijski udar takvih katastrofa.

Prvi osiguravajući fondovi: Nakon požara Dr. Nicholas Barbon i saradnici počeli su da nude osiguranje od požara, što je dovelo do osnivanja prve osiguravajuće kompanije, “The Fire Office”, 1680. godine.

Razvoj koncepta pokrića u osiguranju

Standardizacija: Kako se industrija razvijala, pojavila se potreba za standardizovanim polisama. To je dovelo do izrade standardizovanih Ugovora, koji detaljno opisuju pokrića, izuzetke i uslove.
Iako su se prve polise primarno fokusirale na požar, sa širenjem prepoznatih opasnosti i mogućnosti, proširene su da pokriju više rizika uključujući vetrove, štetu od vode, krađu i druge.

Rast i globalizacija osiguranja

19. vek: 1800-te su bile period formiranja mnogih osiguravajućih firmi širom Evrope i Amerike. Širenje industrijalizacije zahtevalo je šira pokrića, uključujući i osiguranje od prekida poslovanja.
Svetski ratovi, koji su usledili u narednom veku, doneli su ogromne gubitke, kako u životima tako i u domenu imovine. Nakon ratnih perioda kupovina osiguranja je porasla jer je svest o rizicima rasla. Globalizacija, sa ubrzanim protokom informacija, ljudi i kapitala, osigurala je da tradicionalni i novi koncepti osiguranja imovine nađu svoje mesto na novim regionalnim i globalnim tržištima.

Moderno osiguranje imovine

Digitalizacija: Kao i brojne druge transakcije, danas se proces osiguranja, od kupovine polise do naplate štete, može obaviti i online, dok ponuđači u oblasti osiguranja transformišu pejzaž inovativnim rešenjima.

Specijalizovani proizvodi: Trenutno tržište nudi prilagođene proizvode – od osiguranja od poplava, u područjima sklonim poplavama, do osiguranja za stanare u urbanim sredinama.
Promena klime i održivost: S obzirom na rastuću zabrinutost zbog globalnog zagrevanja i prirodnih katastrofa, osiguravajuće kuće sve više poklanjaju pažnju održivom stanovanju i metodama gradnje. Premije i pokrića sada često zavise i od ekološkog uticaja i od otpornosti osigurane imovine na klimatske i prirodne rizike

Uloga reosiguranja

Reosiguranje, u osnovi osiguranje za osiguravajuće kompanije, igra ključnu ulogu u industriji. Širenjem rizika preko više entiteta, reosiguranje obezbeđuje da primarni osiguravači mogu pokriti katastrofe velikih razmera, bez suočavanja s insolventnošću.

Izazovi i put razvoja osiguranja imovine

Regulativa: Kao i svaka industrija, osiguranje se suočava s regulatornim izazovima koji se razlikuju po regionima. Promenjeni pejzaž rizika: Povećana učestalost prirodnih katastrofa i nepredvidivost globalnih događaja zahteva dinamičke modele procene rizika i ulaganja u nove modele predikcije. Stoga, jasno je da budućnost osiguranja imovine u dobroj meri zavisi od prediktivnog modeliranja, analize podataka i tehnologija koje mogu pomoći osiguravačima da bolje razumeju rizike i prilagode polise specifičnim potrebama.

Od svog nastanka, direktno podstaknutog posledicama katastrofalnog požara u Londonu u 17. veku, do svoje sadašnje digitalizovane i globalizovane forme, osiguranje imovine se konstantno prilagođavalo promenama tržišta. Pogled u budućnost sugeriše da će nastavak evolucije industrije nesumnjivo biti oblikovan tehnološkim napretkom i kapacitetom da se prati stalno promenjivi pejzaž globalnih rizika i da se na te promene reaguje.

U takvom okruženju i okolnosima EuroSolutions već 14 godina iznalazi najbolja rešenja za osiguranje imovine svojih klijenata, isključivo po meri njihovih potreba i mogućnosti. Tu smo za Vas!