Kako prijaviti štetu

Kako efikasno prijaviti i naplatiti štetu?

Naplata štete od osiguranja

Podnošenje Zahteva za prijavu štete podrazumeva niz koraka koje morate pratiti da biste tražili kompenzaciju ili pogodnosti od Vaše osiguravajuće kuće kada se dogodi osigurani događaj. Proces može varirati u zavisnosti od vrste osiguranja (zdravstveno osiguranje, auto osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje) i specifičnih pravila Vaše osiguravajuće kompanije.

Kada do osiguranog događaja dođe, preduzmite sledeće korake kako biste podneli Zahtev za prijavu štete:

#1 Razumite Vašu polisu

Pre nego što pokrenete zahtev, analizirajte uslove Vaše osiguravajuće polise. Uverite se da je događaj za koji podnosite zahtev pokriven i upoznajte se sa svim franšizama, isključenjima i limitima.

#2 Kontaktirajte Vašu osiguravajuću kuću

Pre nego što pokrenete zahtev, analizirajte uslove Vaše osiguravajuće polise. Uverite se da je događaj za koji podnosite zahtev pokriven i upoznajte se sa svim franšizama, isključenjima i limitima.

#3 Dokumentujte incident

Prikupite sve relevantne informacije o događaju. To može uključivati fotografije, policijske izveštaje, izjave svedoka ili račune. Na primer, u slučaju loma mašina, ukoliko proces proizvodnje zahteva hitno otklanjanje štete, osiguranik je dužan da obezbedi merodavne dokaze o uzroku i obimu štete. To može obuhvatiti i fotografisanje predmeta štete, čuvanje zamenjenih delova i slično. Takođe, uz popunjenu prijavu štete dostavlja se Zapisnik o izvršenoj defektaži predmeta štete sačinjen od strane ovlašćenog servisa ili ovlašćenog stručnog lica, račun o izvršenoj popravci, radni nalog ili drugi dokument koji potvrđuje štetu. Važno je da ne popravljate ništa pre izlaska procenitelja osiguravajuće kuće, sem kod hitnih popravki/sanacija, a radi sprečavanja veće štete

Kakva je forma dokumenata?

Za pomenuti slučaj – Lom mašina, primer zahteva za prijavu štete možete pronaći ovde. U zavisnosti od osiguranog slučaja, zaposledni u društvu za posredovanje u osiguranju EuroSolutions, Vam mogu dostaviti obrasce zahteva za prijavu različitih vrsta šteta.

#4 Popunite obrasce za Zahtev

Vaša osiguravajuća kuća će Vam dostaviti potrebne obrasce za podnošenje zahteva za prijavu štete. Popunite ove obrasce što tačnije i kompletnije. Budite iskreni i pružite sve tražene informacije.

#5 Dostavite podržavajuću dokumentaciju

Zajedno sa obrascima za odštetni zahtev, dostavite svu dodatnu dokumentaciju koju ste prikupili. Ovo pomaže u potvrđivanju Vašeg zahteva.

EuroSolutions Vam je na raspolaganju za podršku oko podnošenja Zahteva i naplate štete od osiguranja. Uvek nam se možete obratiti, a mi ćemo Vam olakšati proces prijave štete slanjem spiska neophodne dokumentacije i asistencijom kroz ceo proces

#6 Komunicirajte sa proceniteljem

Vašem slučaju će biti dodeljen procenitelj osiguranja. On je odgovoran za istraživanje detalja zahteva i određivanje iznosa koji će osiguravajuća kuća isplatiti. Sarađujte sa proceniteljem, ali budite i oprezni u vezi sa informacijama koje pružate.

Zaposleni u EuroSolutions, društvu za posredovanje u osiguranju, sa dugogodišnjim iskustvom, uvek će Vas posavetovati da komunikaciju vodite isključivo pisanim putem i da pre izlaska procenitelja ne dajete nikakve usmene izjave niti iznosite detalje koji bi mogli uticati na sam tok procene.

#7 Prikupite procene za popravku

Ako je to primenjivo, kao u slučaju oštećenja imovine ili automobila, dobićete procene za popravku oštećene imovine, iz pouzdanih izvora. Ovo će Vam biti od pomoći kako biste imali okvirno saznanje o troškovima koji su uključeni.

#8 Pregledajte rešenje o likvidaciji štete

Osiguravajuća kuća će na kraju predstaviti Rešenje za likvidaciju štete na osnovu svoje procene Vašeg odštetnog zahteva. Pažljivo pregledajte ovo rešenje i uverite se da pokriva sve troškove i štete koje ste pretrpeli.

#9 Pregovarajte za slučaj da je potrebno

Ako smatrate da je iznos na Rešenju za likvidaciju štete prenizak, ne ustručavajte se da uputite prigovor. Predstavite svoju dokumentaciju i procene kako biste upotpunili svoj slučaj. U samom procesu pregovora, a po potrebi i pre ulaska u proceduru prijave štete, uvek nam se možete obratiti, kao stručnim licima sa dugogodišnjim iskustvom, a stručni tim EuroSolutions brokera u osiguranju, će Vam svojim znanjem i iskustvom pružiti podršku za što efikasnije rešavanje svih zahteva.

#10 Kada je zahtev realizovan

Kada se Vi i osiguravajuća kuća složite oko poravnanja, zahtev će biti rešen i dobićete kompenzaciju. Obavezno čuvajte kopije celokupne dokumentacije u svojoj evidenciji.

Ključ uspešnog zahteva za prijavu štete je biti organizovan, prikupiti svu neophodnu dokumentaciju, koju je poželjno sačuvati i nakon realizovanja zahteva i razumeti uslove i pokrića polise.
Ako se osećate preopterećeno ili smatrate da Vaš zahtev nije adekvatno obrađen, razmotrite mogućnost traženja pravne pomoći ili nas kontaktirajte. Stojimo Vam na raspolaganju.