Osiguranje je poverenje

Osiguranje je delatnost poverenja

Početak 15. godine poslovanja EuroSolutions obeležava posebnom akcijom. Nije prodajna.

Osiguranje je delatnost poverenja i stoga omogućavamo besplatan savet onima koji nam se obrate povodom negativnih iskustava ili nedoumica sa priznavanjem ili naplatom šteta, odnosno pravilnim formulisanjem rizika i polisa i drugim potencijalnim nejasnoćama u Ugovorima o osiguranju.

Omogućavamo besplatan savet onima koji nam se obrate povodom toga što su imali negativna iskustva ili nedoumice sa priznavanjem ili naplatom šteta, odnosno pravilnim formulisanjem rizika i polisa i drugim potencijalnim nejasnoćama u Ugovorima o osiguranju.

Zašto?

Osiguranje i razumevanje

Zato što smo, nakon punih 14 godina svakodnevnog kontakta sa klijentima, osiguranjima, proceniteljima i svim drugim učesnicima u kreiranju polisa i Ugovora, proceni vrednosti, proceni šteta i naplati šteta, više nego dobro razumeli ključni element za minimizanje rizika: pravilno razumevanje i komunikaciju.

Naša uloga kao brokera, odnosno posrednika u osiguranju je mnogo više od povezivanja osiguranika i osiguravajućih kuća. Mi smo tu da pomognemo u identifikaciji rizika i u njihovom formulisanju na način da ih i osiguranik i osiguravajuća kuća razumeju na isti ispravan način. Tu smo da pomognemo da se rizici, potencijalne štete i naknade pravilno procene i adekvatno opišu. Tu smo da pratimo realizaciju i implementaciju svih ugovorenih uslova. Tu smo da se staramo da se Ugovori na vreme obnavljaju i da se na vreme identifikuju novi rizici i potencijalne štete, kako bi novi Ugovori odražavali razvoj industrije i poslovanja klijenata.

Sve to nam omogućava da podržimo i pomognemo razumevanje između strana i pravilnu realizaciju svega dogovorenog.

Kako realizijemo ovu akciju?

Realizujemo je na isti način na koji i radimo: na osnovu izloženog problema, identifikovaćemo šta je sve u pozadini i koji su to uzroci koji su do njega doveli. Na bazi iskustva i praksi, umemo da prepoznamo, opišemo i analiziramo problem. To ćemo da uradimo i sa pitanjima koja dobijemo, u kratkom roku – efikasnost je ključna za pravilno korišćenje bilo kog resursa.

Kada ćemo sve to realizovati?

EuroSolutions je broker osiguranja koji 11. septembra slavi 14 godina od osnivanja, odnosno poslovanja. Dakle, od dana objave ovog teksta, u narednih mesec dana ćemo odgovarati na pitanja oko Ugovora, šteta, procene, priznavanja, naplate i svega drugog što nije išlo onako kako ste očekivali.

Na koji način?

Na najefikasniji način koji znamo – preko kontakt forme. Izaberite opciju „Pitanje za 14 godina“ i popunite formu. Javićemo Vam se sa komentarom i odgovorom. U najkraćemo roku.

Da li u ovoj akciji postoje neki vidljivi ili manje vidljivi rizici?

Ne. Odnosno… ne.
Iako ovo možda i nije očigledno pitanje, nama jeste – uvek prvo razmišljamo o rizicima.
Sva pitanja ćemo analizirati, a iza naših odgovora stojimo, sa punih 14 godina izgradnje identiteta i imena EuroSolutions. Iako svaki problem onome ko ga ima izgleda kao najveći (može biti), i poseban slučaj – praksa nam je pokazala da su nejasnoće uglavnom slične. Ako se nađe baš poseban problem, posebno ćemo ga i tretirati. Ali, sve poverljive informacije ostaju poverljive. Jer, osiguranje je delatnost poverenja. I komunikacije.