EuroSolutions osiguranje od profesionalne odgovornosti

Osiguranje od profesionalne odgovornosti za spokojan rad

Osiguranje od profesionalne odgovornosti ima rastući značaj i ulogu u poslovanju, pošto pruža zaštitu pojedincima i preduzećima od troškova koji mogu proizaći iz grešaka, propusta ili nepropisnog postupanja u poslovanju. Istovremeno, i klijenti i korisnici osiguranika sve češće zahtevaju da pružalac usluga, odnosno poslovni partner ima odgovarajuću polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, pošto to i njih osolobađa rizika nenaplaltivosti štete koju bi mogli da pretrpe u slučaju nepredviđenih situacija, grešaka ili propusta druge strane.  Kompleksnost poslovnih operacija u svim sektorima poslovanja raste, a sa druge strane, tržište je sve konkurentnije, a očekivanja klijenata i kupaca sve veća. Sa time raste i značaj i svrha osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Profesionalna odgovornost, u smislu u kom je posmatra zakon, a i osiguranje, odnosi se na obavezu pojedinca ili preduzeća da izvršava svoje profesionalne obaveze i dužnosti na odgovoran način. Koliko god da je to najčešće slučaj, bez obzira na to pažnju ili trud uložen u realizaciju poslovnih zadataka i dužnosti, greške se mogu dogoditi, a neke od njih mogu imati i veoma ozbiljne posledice po klijente ili treće strane. Te posledice se najčešće mogu izraziti i kao šteta, što može rezultirati pravnim postupcima praćenim zahtevima za naknadu štete. U takvim situacijama, osiguranje od profesionalne odgovornosti umanjuje finansijski trošak osiguranika, pošto pruža finansijsku zaštitu osiguraniku u slučaju da se pojavi zahtev za naknadu štete zbog grešaka ili propusta u obavljanju njihovih profesionalnih dužnosti.

Šta pokriva osiguranje od profesionalne odgovornosti

Osiguranje od profesionalne odgovornosti pokriva troškove pravnog zastupanja, sudske troškove, isplate naknade štete, i druge troškove koji se mogu javiti kao povezani sa odštetnim zahtevom i sudskim postupkom. Imajući u vidu da potencijana šteta kao rezultat greške može dostizati izutetno visoke iznose, bez ovog osiguranja preduzeća i pojedinci bi mogli biti izloženi značajnim finansijskim opterećenjima koja mogu ozbiljno narušiti finansijsku stabilnost poslovanja, do mere da ugrozi i samo poslovanje u budućnosti.

Kome je namenjeno osiguranje od profesionalne odgovornosti

Osiguranje od profesionalne odgovornosti u principu nije ograničeno na određene industrije ili profesije i primenjivo je u svim delatnostima i sektorima uključujući medicinu, pravo, finansije, inženjering, arhitekturu, informacione tehnologije, bezbednost i mnoge druge. Kako svaka profesija nosi specifične rizike i izazove, u smislu mogućih posledica koje može imati na klijente i osiguranje od profesionalne odgovornosti se prilagođava tim potrebama i specifičnostima.

Šta je odgovarajuća polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti

Razmatranje i donošenje odluke o osiguranju od profesionalne odgovornosti podrazumeva veoma pažljivu analizu potencijalnih rizika od vršenja delatnosti, štetu koju bi klijent ili kupac mogao da trpi u slučaju grešaka, kao i analizu sopstvenog finansijskog i profesionalnog kapaciteta. Pravilna procena obima pokrića, visine premije i osiguravača je ključni i najvažniji set aktivnosti pri donošenju odluke. Pri tome takođe treba analizirati i odlučiti da li se radi o individualnom osiguranju ili osiguranju za kompaniju, pri čemu osiguranje može pokriti sve zaposlene ili samo neke od njih, ne nužno određene ključne osobe, nego i širi krug zaposlenih.

Potreban Vam je predlog za osiguranje od profesionalne odgovornosti?

EuroSolutions na bazi najboljih praksi i iskustva u osiguravanju poslovanja i pojedinaca od širokog spektra rizika, u svom portfoliju ima i osiguranje od profesionalne odgovornosti, koje možemo ugovoriti sa različitim osiguravačima za niz rizika povezanih sa specifičnim industrijama i rizicima. Za inicijalnu analizu i konsultacije, javite nam se.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti pruža sigurnost i otklanja rizik potencijalne štete, čime omogućava kompanijama i zaposlenima da se usredsrede na svoj rad bez konstantne brige za moguće nepredviđene događaje, greške i njihove posledice.