Troškovi zdravstvene zaštite

Rastući troškovi ugovaranja privatne zdravstvene zaštite

Globalni izazov za kompanije

Rastući troškovi zdravstvene zaštite predstavljaju značajan izazov za poslodavce širom sveta, prema aktuelnim istraživanjima čak i sa dvocifrenim povećanjem stopa za poslodavce koji obezbeđuju zdravstveno osiguranje. Ovaj trend pokreću brojni faktori, uključujući sve veću prevalenciju neinfektivnih bolesti, manje atraktivne opcije javnog zdravstvenog osiguranja i transformativni uticaj zdravstvenih inovacija.

Privatno zdravstveno osiguranje cena

Medicinska inflacija

Medicinska inflacija, brža je od opšte inflacije i dalje predstavlja značajan izazov za kompanije koje ugovaraju privatno zdravstveno osiguranje za svoje zaposlene. Zakon o privatnom zdravstvenom osiguranju u Srbiji iz 2016. godine, donekle je uticao na ovu oblast. Njime su uvedeni standardi za zdravstvene planove i osigurana je veća transparentnost u industriji. Međutim, i dalje postoje izazovi u pogledu kontrole troškova i pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti.

U ovom kontekstu, poslodavci i osiguravajuća društva su suočeni sa delikatnom ravnotežom: kontrolisanjem troškova bez ugrožavanja kvaliteta ili inkluzivnosti. Naglašena je važnost prakse osiguravajućih društava, fleksibilnosti i spremnosti na inovacije u oblikovanju budućih beneficija zaposlenih.

Faktori koji doprinose rastu medicinske inflacije:

Rast troškova rada

Povećanjem plata medicinskim radnicima, zdravstvene ustanove su primorane da povećaju cene svojih usluga.

Rast troškova lekova

Farmaceutske kompanije konstantno povećavaju cene lekova i terapija, što značajno doprinosi rastu medicinske inflacije.

Rast tražnje za medicinskim uslugama

Starija populacija i veća svest o zdravlju generišu veću potražnju za medicinskim uslugama, što utiče na rast cena.

Uticaj medicinske inflacije na kompanije

Najdirektniji uticaj rastućih troškova ugovaranja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja je finansijski pritisak na kompanije. Kompanije koje svojim zaposlenima nude zdravstveno osiguranje suočavaju se sa rastućim premijama osiguranja, kao uzočno-posledičnim procesom. Viši troškovi zdravstvenog osigranja utiču na smanjenje profitabilnosti i mogu ograničiti raspoložive resurse za druge pogodnosti zaposlenih, istraživanje i razvoj ili za proširenje daljeg poslovanja.

Kompanije koje se bore da pruže konkurentske pogodnosti zdravstvene zaštite mogu imati teškoće u zadržavanju vrhunskih talenata i privlačenju novih zaposlenih. Zaposleni često prioretizuju sveobuhvatno zdravstveno pokriće prilikom razmatranja ponuda za posao, dok zaposleni koji nisu zadovoljni svojim zdravstvenim beneficijama su skloniji da budu nezadovoljni svojim poslovima u celini, što može dovesti do smanjene produktivnosti i povećanog izostanka sa posla.

Troškovi zdravstvene zaštite

Upravljanje troškovima zdravstvene zaštite

Kako bi upravljale svojim troškovima zdravstvene zaštite, neke kompanije smanjuju nivo beneficija koje nude zaposlenima. To može uključivati smanjenje pokrića usluga, povećanje franšiza i participacija ili čak uklanjanje privatnog zdravstvenog osiguranja u celini. To može dovesti do smanjenja zadovoljstva i morala zaposlenih, što negativno utiče na opštu radnu sredinu.

U zemljama gde je naglasak na zdravstvenoj zaštiti sponzorisanoj od strane poslodavaca, rastući troškovi mogu narušiti globalnu ekonomsku konkurentnost kompanija. Za mnoge kompanije, troškovi zdravstvene zaštite predstavljaju značajan deo njihovih operativnih troškova. Kako ovi troškovi nastavljaju da rastu, može doći do smanjenja profita i otežavanja konkurentnosti, u tom slučaju kompanije mogu potražiti alternativna rešenja, kao što su outsourcing ili offshoring, kako bi ostale finansijski održive.

Održivost modela ugovaranja privatne zdravstvene zaštite je ugrožena zbog medicinske inflacije. Kompanije moraju razviti inovativna rešenja, kao što su paketi nege zasnovani na vrednosti, kako bi kontrolisale troškove uz održavanje kvaliteta.

Izbor najefektivnije strategije za suočavanje sa izazovima medicinske inflacije zavisi od individualnih okolnosti svake kompanije. Najefikasnija stvar koju poslodavci u procesu smanjivanja troškova za privatno zdravstveno osiguranje mogu da urade jeste da ispitaju sve opcije i razviju plan koji odgovara potrebama zaposlenih i budžetu kompanije. Takođe, značajan uticaj bi bio postignut ukoliko bi se zaposlenima ponudili paketi sa primarnim i preventivnim medicinskim uslugama, bez ikakvog učešća zaposlenih, kako bi ih podstakli da vode računa o svom zdravlju i proaktivno rešavaju zdravstvene probleme. Kako troškovi zdravstva nastavljaju da rastu, postali su jedan od najznačajnijih troškova za poslovanje, odmah iza plata. Izazov upravljanja troškovima zdravstva zahteva pažljivo planiranje, prilagodljivost i posvećenost prioretizaciji blagostanja zaposlenih.