trendovi u osiguranju

Srećna Nova osigurana 2024. godina

Trendovi u osiguranju za 2024. i šta očekivati

Prošla je 2023. godina, godina izazova i prilagođavanja, ali i godina u kojoj smo pokazali snagu i izdržljivost. Bilo je to vreme u kom smo bili suočeni sa nepredvidivim okolnostima, ali i vreme u kom smo pokazali važnost zaštite imovine, zdravlja i života.

Videli smo kako osiguranje daje sigurnost u neizvesnim vremenima, kako pruža mir uma i podršku kada je najpotrebnije. Ispraćajući staru i zakoračivši u novu 2024. godinu, jasno se iskristalisala važnost odgovornosti i planiranja, kako za pojedince, tako i za društvo u celini. Industrija osiguranja se konstantno razvija i prilagođava promenljivom okruženju rizika, tehnologije i preferencijama potrošača.

Osiguravači, kao i posrednici u osiguranju nalaze se na čelu ovih transformacija, suočeni sa dinamičnim tržištem i zahtevnim zadatkom pružanja najboljih dostupnih opcija pokrića svojim klijentima.

Digitalna transformacija i analiza podataka

Godina 2024. obeležena je nastavkom ubrzanja digitalne transformacije unutar industrije osiguranja. Osiguravači i brokeri sve više se oslanjaju na naprednu analizu podataka, veštačku inteligenciju (AI) i mašinsko učenje, kako bi bolje ocenjivali profile rizika, predviđali štete i optimizovali procese preuzimanja rizika. Ovo im omogućava da ponude personalizovanija i konkurentnija osiguravajuća rešenja svojim klijentima, istovremeno unapređujući efikasnost poslovanja.

Bezbednost i sajber osiguranje

Sa stalnom pretnjom sajber napada, kompanije, kao i pojedinci, prepoznaju važnost osiguranja od sajber rizika. Brokeri u osiguranju svedoče porastu potražnje za polisama koje štite od sajber rizika, povreda podataka i napada ransomware-a. Dok se sajber pretnje razvijaju, brokeri moraju ostati informisani o najnovijim sajber bezbednosnim trendovima i pružiti klijentima sveobuhvatnije opcije pokrića.

trendovi u osiguranju

Po svemu sudeći, industrija osiguranja u 2024. godini biće obeležena transformacionim trendovima koji zahtevaju prilagodljivost, ekspertizu i inovacije od posrednika u osiguranju. Prihvatanje digitalnih tehnologija, suočavanje sa novim rizicima i usklađivanje osiguravajućih rešenja sa vrednostima značajnim za klijenate su esencijalni aspekti uspeha u ovom evoluirajućem okruženju.

Integracija ESG

Ekološka i društvena odgovornost pretenduju da zauzmu jedno od vodećih mesta u industriji osiguranja u 2024. godini. Posrednici u osiguranju u sve većoj meri promovišu proizvode osiguranja fokusirane na ESG (Environmental Social Governance), koji su u skladu sa vrednostima klijenata i podstiču održive prakse. Posrednici u osiguranju igraju vitalnu ulogu u edukaciji klijenata o prednostima ESG integracije i pomažu im da donesu informisane odluke.

Osiguranje zasnovano na upotrebi (UBI)

U eri Internet inteligentnih uređaja (Internet of Things - IoT), osiguranje zasnovano na upotrebi ovih tehnologija (UBI: Usage-Based Insurance) na globalnom nivou sve više dobija na značaju. Ovaj trend omogućava osiguravačima i brokerima da prilagode polise i premije osiguranja na osnovu podataka u realnom vremenu, prikupljenih sa povezanih uređaja, kao što su telematika za auto osiguranje ili uređaji za praćenje zdravlja u slučaju zdravstvenog osiguranja. UBI ne samo da promoviše bezbednije ponašanje, već takođe nudi potencijalnu uštedu za osiguranike.

Klimatske promene i pokriće za prirodne katastrofe

Kako klimatske promene utiču na učestalost i ozbiljnost prirodnih katastrofa, posrednici u osiguranju moraju biti pažljivi u vezi sa evoluirajućim rizicima. Pružanje sveobuhvatnog pokrića za rizike vezane za klimatske promene, poput poplava, požara i uragana, od suštinskog je značaja. Posrednici u osiguranju takođe treba da podstiču klijente da investiraju u mere preventive kako bi smanjili izloženost rizicima povezanim sa klimatskim promenama.

Kao dugogodišnji posrednici u osiguranju, EuroSolutions je u prilici da obezbedi klijentima potrebne informacije, edukuje svoje klijente i obezbedi im polise osiguranja prilagođene upravo njihovim zahtevima i potrebama.

Zaključili smo prošlu godinu sa poukama i zahvalnošću, a u novu krećemo sa optimizmom i željom za napretkom. Neka nova 2024. godina bude godina u kojoj ćete se osećati sigurno i spremno na sve što Vas čeka, a Eurosolutions Vam stoji na raspolaganju, kako bismo Vaše težnje pretvorili u realnost.

Srećna Nova osigurana 2024. godina!