Privatno zdravstveno osiguranje

Privatno zdravstveno osiguranje – prednosti i koristi

Privatno zdravstveno osiguranje - rešenje i za zaposlene i za poslodavce

Privatno zdravstveno osiguranje je vrsta osiguranja koja je na ceni kao benefit u firmama, a može se reći i da je ovo vrsta osiguranja  kod koje se odmah može videti praktičan rezultat. Znajući sa kakvim izazovima se suočava državni zdravstveni sistem, ne treba mnogo da svaki poslodavac razume da je jednostavnije i jeftinije da za svoje zaposlene plati dobrovoljno zdravstveno osiguranje, nego da mu zaposleni izostaju sa posla zbog čekanja u redovima u državnim ustanovama.

Neki od paketa privatnog zdravstvenog osiguranja omogućavaju i da svoj pregled obavite u zakazanom terminu koji vama odgovara.

Kolektivno zdravstveno osiguranje za zaposlene

Privatno zdravstveno osiguranje za zaposlene, ili kolektivno zdravstveno osiguranje, poslodavac zaključuje radi unapređenja nivoa zdravstvene zaštite svojih zaposlenih i članova njihovih porodica. Privatno kolektivno zdravstveno osiguranje može se ugovoriti nezavisno od obaveznog zdravstvenog osiguranja, koje propisuje država.

Prednosti ugovaranja kolektivnog privatnog zdravstvenog osiguranja za poslodavce

 • povećava motivaciju i lojalnost zaposlenih;
 • poslodavac sam bira paket pokrića koji želi da ugovori za svoje zaposlene, I na taj način, sam određuje koliko će taj paket pokrića platiti prema svom budžetu.
 • zaposleni manje izostaju sa posla, jer biraju vreme kada im odgovara da odu kod lekara;
 • bolovanja su kraća jer je zaposlenima omogućen pristup bržim dijagnostičkim testovima i lečenju u najboljim privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama;

Prednosti ugovaranja kolektivnog privatnog zdravstvenog osiguranja za zaposlene

 • zaposleni ne razmišljaju o troškovima medicinskih usluga koje koriste za sebe i članove svojih porodica, znajući da su ti troškovi pokriveni od strane poslodavca;
 • dobijaju na raspolaganje mrežu najboljih privatnih i državnih zdravstvenih ustanova širom zemlje, kojih je više od 600 i koje su im na raspolaganju 24h, svaki dan;
 • na raspolaganju im je besplatan kol centar i medicinska asistencija doktora, 24h, svaki dan.

Privatno zdravstveno osiguranje - cena i paketi

U zavisnosti od visine pokrića na tržištu se nude paketi koji obuhvataju:

VANBOLNIČKO LEČENJE

Obuhvata preglede lekara opšte prakse, preglede lekara specijaliste, laboratorijske analize, dijagnostiku, davanje terapije, ambulantne intervencije,medicinsko tehnička pomagala.

Dodatnim pokrićima moguće je ugovoriti  sistematski pregled,stomatološke preglede,  oftamološke preglede, fizikalnu terapiju,lekove na recept.

VANBOLNIČKO LEČENJE SA BOLNIČKIM

Pruža pored osnovnog pokrića i smeštaj u bolnici, hiruške intervencije, terapiju, implantante u hirurgiji i medicinsko-tehnička pomagala.

Moguće je ugovoriti i pokriće za  trudnoću, koje obuhvata preglede u trudnoći, UZ, prenatalnu dijagnostiku kao i porođaj, kao i  zdravstvenu zaštitu deteta u prvih mesec dana života.

Koja je cena privatnog zdravstvenog osiguranja

Premija koju ćete plaćati za privatno zdravstveno osiguranje svojih zaposlenih zavisi o više parametara, kao što su:

 • Starosne stukture zaposlenih
 • Izabranog paketa pokrića
 • Opšte participacije (učešća osiguranika u troškovima lečenja) koja, ukoliko se ugovara, iznosi 10% ili 20%, a time se dobija manja premija osiguranja
 • Broja osiguranika
 • Načina/dinamike plaćanja premije (mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje) uz primenu odgovarajućih popusta

Kako se koristi polisa privatnog zdravstvenog osiguranja

Ukoliko posedujete polisu privatnog zdravstvenog osiguranja od osiguravajuće kuće dobijate karticu. Na kartici se, pored vaših ličnih podataka, trajanja kartice i paketa pokrića koje imate, nalazi i broj telefona kontakt centra. Kontakt centar vam je na  raspolaganju 24/7/365 za svako vaše pitanje.

Zaposleni u Kontakt centru su lekari koji treba da, na osnovu simptoma koje im opišete, odrede kojem lekaru da vas upute, kako bi izbegli kruženje kod više različitih lekara.

Pod pretpostavkom da znate koji pregled želite da obavite, Kontat centar će vam ponuditi zdravstvenu ustanovu koja je vama najbliža, u vreme koje vama najviše odgovara. Ukoliko imate želju za posebnom zdravstvenom ustanovom i određenim lekarom, Centar treba da se potrudi da vam i to obezbedi. O tome će obavestiti i zdravstvenu ustanovu, koja očekuje vaš dolazak.

U tačno zakazano vreme ulazite na pregled. Nakon pregleda potpisujete potvrdu da ste obavili pregled i da zdravstvena ustanova može da naplati pregled od vaše osiguravajuće kuće. Ukoliko ste izabrali ustanovu u kojoj se podrazumeva vaše učešće u pregledu, vi plaćate vaš deo na licu mesta.

Od kojih osiguravajućih kuća ćemo dobiti ponude za privatno zdravstveno osiguranje

Detaljan pregled ponuda koji će pokrivati pregled osiguranih rizika, sa naznačenim eventualnim karencama i obaveznim participacijama, isključenjima, i jasnim opisom svakog pokrića u okviru izabranog paketa ćemo Vam dostaviti od sledećih osiguravajućih kuća:

Naš zadatak  kao posrednika  je da za vas pronađemo najbolju ponudu koja ce imati   najbolji odnos cene i pokrića.